Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije uputilo je u postupak elektronskog savjetovanja s javnošću Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji“.

Predmet Poziva: Podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 •  ulaganje u materijalnu imovinu
 • ulaganje u nematerijalnu imovinu
 • vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga
 • ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga
 • ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika
 • vanjska usluga za pripremu projektnog prijedloga na ovaj Poziv
 • priprema neophodne projektno-tehničke dokumentacije kod infrastrukturnih projekata
 • vanjska usluga za pripremu i provedbu postupaka nabave za potrebe projekta
 • informiranje i vidljivost
 • upravljanje i rad na projektu
 • promicanje horizontalnih načela

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost potpore male vrijednosti ( de minimis potpore) pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

 • najniži iznos 100.000,00 HRK
 • najviši iznos1.400.000,00  HRK

Maksimalan intenzitet potpore koji se može dodijeliti po pojedinom projektu smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 115.000.000,00 HRK.

E-savjetovanje s javnošću otvoreno je do 12. svibnja 2022. godine.

Cjelokupna dokumentacija dokumenta dostupna je na sljedećoj POVEZNICI

Izvor: E-savjetovanja