Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji su prema NKD 2007. registirani za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja.

Prihvatljivi troškovi u okviru provedbene mjere su sljedeći:

  • Provedbena mjera 1. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja
  • Provedbena mjera 2. Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt
  • Provedbena mjera 3. Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju
  • Provedbena mjera 4. Sudjelovanje na sajmu ili izložbi.

Intenzitet potpore iznosi 70% od prihvatljivog troška, najniži iznos potpore iznosi 20.000,00 kuna, a najviši iznos potpore iznosi 1.000.000,00 kuna.

Ukupna alokacija natječaja iznosi 30.000.000,00 kuna, a sredstva su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Rok za podnošenje prijava počinje teći 12.svibnja 2022. godine i traje do 31.svibnja 2022. godine

Više informacija o cjelokupnoj informaciji dostupno na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede