Zaklada „Hrvatska za djecu“ raspisala je Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata.

Predmet Javnog poziva jest zaprimanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za ostvarivanje (su)financiranja programa i projekata koje iste žele provesti u predstojećem vremenskom razdoblju, a koji programi i projekti su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj.

Prihvatljivi prijavitelji su :
-organizacije civilnog društva koje su osnovane sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji,
-pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti sve sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji,
-javne ustanove,
-tijela državne uprave,
-tijela jedinica lokalne samouprave,
-tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

Svaka pravna osoba ima pravo prijaviti najviše jedan program/projekt,  a prijavitelji se mogu javiti na Poziv samostalno ili u partnerstvu.

Za potrebe dodjele potpora pravnim osobama za (su)financiranje programa i projekata na temelju ovog Javnog poziva, Zaklada je u okviru svojeg Financijskog plana za 2022. godinu predvidjela i osigurala ukupni iznos financijskih sredstava u visini od 2.000.000,00 kn čime se planira (su)financirati približno 30 programa.

Zaklada će temeljem ovog Javnog poziva (su)financirati programe/projekte pravnih osoba u najnižem pojedinačnom iznosu od 10.000,00 kn, odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 100.000,00 kn.

(Su)financiranje programa/projekata može se dodijeliti za (su)financiranje sljedećih
područja:
– sustava obiteljskih potpora,
– skrbi za djecu i promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji,
– zdravstvene zaštite majke i djeteta,
– odgoja i obrazovanja,
– izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenje slobodnog vremena djece iz područja sustava obiteljskih potpora, skrbi za djecu, zdravstvene zaštite majke i djeteta, odgoja i obrazovanja, izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenja slobodnog vremena djece.

Aktivnosti i svrha programa/projekata za koje se temeljem ovog Javnog poziva traži (su)financiranje od strane Zaklade moraju biti usmjereni na promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanje obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno na podupiranje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih.

Rok za podnošenje prijava je 19. svibnja 2022. godine.

Više informacija o natječajnoj dokumentaciji dostupno je na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Zaklada “Hrvatska za djecu”