Otvoreno je podnošenje zahtjeva iz Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini.

Cilj Programa je pružanje financijske pomoći odobrenim objektima za klanje peradi te proizvođačima konzumnih jaja koji nisu uspjeli ostvariti potporu temeljem Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 u 2022. godini.

Pravo na potporu iz ovog Programa ne mogu ostvariti korisnici koji su ostvarili pravo na potporu temeljem Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2021. godini propisanog Pravilnikom o provedbi Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 („Narodne novine“ broj 131/21).

Mjere u provedbi Programa su sljedeće:

  1. Potpora za gubitke zbog prisilnog smrzavanja mesa peradi i pada prodaje svježeg mesa peradi
  2. Potpora za gubitke zbog poteškoća u plasmanu jaja A klase

Za Mjeru 1.Zahtjev za potporu se podnosi na Obrascu „Zahtjev za Mjeru 1 Potpora za gubitke zbog prisilnog smrzavanja mesa peradi i pada prodaje svježeg mesa peradi“, kojeg je podnositelj dužan ispisati,  ovjeriti i dostaviti na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Program potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19“.

Zahtjev za potporu za Mjeru 2. podnosi se Agenciji za plaćanja putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

Zahtjeve za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 25. svibnja 2022. godine.

Više informacija dostupno je na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju