Započelo je podnošenje Zahtjeva za potporu iz Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije.

Cilj Programa je pomoći smanjenju gubitaka poljoprivrednih gospodarstava, olakšati gospodarenje poljoprivrednicima u okviru nepovoljnih uvjeta i potaknuti osnaživanje poljoprivrednog sektora na području Sisačko-moslavačke županije te pridonijeti održanju ruralnog prostora.

Za potporu su prihvatljivi poljoprivredni proizvođači s poljoprivrednim površinama na području Sisačko-moslavačke županije, upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 2021. godini, s prihvatljivim površinama veličine 1 ha i više na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih kultura (ratarske kulture, povrće, trajni nasadi, ukrasno i ljekovito bilje te ugar). Poljoprivredni proizvođači kojima je ugar prihvatljiva površina, na toj površini u 2022. godini moraju proizvoditi poljoprivrednu kulturu.

Zahtjevi za potporu se podnose do 30. lipnja 2022. godine putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Više informacija dostupno je na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju