Ured za udruge objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu.

Ured za udruge će temeljem ovog Javnog poziva sufinancirati projekte koje je Europska komisija, nadležna provedbena agencija ili drugo Ugovorno tijelo odobrilo odnosno ugovorilo na temelju natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:

 • čiji nositelji su organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj,
 • u kojima organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, imaju ulogu partnera na projektu, koji se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj,
 • čiji nositelji projekta i partneri su ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, zadruge upisane u Registar neprofitnih organizacija), koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, pri čemu sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava.

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene s Ugovornim tijelom u sklopu sljedećih natječaja i programa:

 • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
 • Europska teritorijalna suradnja – prekogranična (Interreg A), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C)
 • natječaj raspisan od Veleposlanstva Republike Francuske u RH: „Jačanje francusko-hrvatskih partnerstava među organizacijama civilnog društva“
 • Erasmus +: Sport (za projekte s detaljno raspisanim proračunom)
 • Obzor Europa
 • Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI
 • Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
 • Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
 • Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
 • Višekorisnička IPA
 • Kreativna Europa
 • Program Life 2014.-2020. i 2021.-2027.
 • Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (CERV)
 • Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške 2014.-2021.
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2022. godini iznosi  7.000.000,00 kuna, a iznos može biti i veći, ovisno o priljevu sredstava za ovu namjenu u Državni proračun, sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (NN 140/21).

Postotak sufinanciranja udjela nositelja projekta odnosno partnera, koji se može odobriti od strane Ureda za udruge definiran je za svaki pojedini program u tablici kako slijedi:

Naziv programa Postotak obveznog iznosa sufinanciranja koji se može odobriti
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. do 70%
Europska teritorijalna suradnja do 70%
natječaj raspisan od Veleposlanstva Republike Francuske u RH: „Jačanje francusko-hrvatskih partnerstava među organizacijama civilnog društva“ do 70%
Erasmus+: Sport (za projekte s detaljno raspisanim proračunom) do 50%
Obzor Europa do 40%
Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije –EaSI do 40%
Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva do 40%
Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva do 40%
Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) do 40%
Višekorisnička IPA do 40%
Kreativna Europa do 40%
Program Life 2014.-2020. i 2021.-2027. do 40%
Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (CERV) do 40%
Financijski mehanizam EGP i Kraljevine Norveške 2014.-2021. do 40%
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu prethodno specificirani u ovoj tablici do 40%
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta do 40%

Prijave se mogu dostavljati odmah po objavi Javnog poziva, a krajnji rok za dostavu prijave je 31. listopada 2022. godine.
Više informacija o Javnom pozivu i natječajnoj dokumentaciji dostupno je na sljedećoj POVEZNICI.
Izvor: Ured za udruge