Zaklada Adris objavila je natječaj za dodjelu sredstava za sljedeće programe Zaklade:
ZNANJE I OTKRIĆA: program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima,
znanstvenim i istraživačkim projektima
STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA: program potpore umjetničkom stvaralaštvu i
umjetnicima, projektima zaštite prirode, projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske
izvornosti te humanitarnim projektima i pomaganju djeci bez roditelja

Za sredstva Zaklade mogu se natjecati pojedinci (fizičke osobe) i institucije (pravne osobe) koji udovoljavaju uvjetima natječaja, osim trgovačkih društava (d. o. o. i d. d.) i obrta.

Za sve programe Zaklade propisani su opći i posebni kriteriji za odabir.
Opći kriteriji za dodjelu sredstava:
– kvaliteta projekta/programa i njegov doprinos ostvarenju ciljeva Zaklade
– originalnost, stupanj inovacije i napretka
– objektivna i transparentna financijska procjena
– doprinos projekta/programa ukupnom razvoju društva
– strateška važnost projekta/programa i njegova sposobnost da unaprijedi područje projekta/programa
– ugled i postignuća institucije i/ili nositelja projekta koji predlaže dodjelu potpore
– vrijednost ostalih prijavljenih projekata/programa.
Posebni kriteriji za dodjelu sredstava:
Za program ZNANJE I OTKRIĆA:
– izvrsnost ‒ učenici i studenti s natprosječnim ocjenama koji su sudjelovali u znanstvenim i istraživačkim
 projektima, osvajali nagrade na natjecanjima, objavljivali znanstvene i stručne radove i sl.
– izvornost i značenje projekta/programa za hrvatsku znanost i njezino promicanje u svijetu.
Za program STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA:
za područje STVARALAŠTVO:
– vrhunska umjetnička ostvarenja
– originalnost projekta/programa i njegova moguća važnost za hrvatsku kulturu (prednost imaju
oni koji promiču hrvatsku izvornost i stvaralaštvo te koji su deficitarni u Hrvatskoj)
za područja EKOLOGIJA I BAŠTINA:
– inovativnost, kvaliteta i jasnoća projekta/programa (prednost imaju oni koji su namijenjeni širem
sloju ljudi, koji su laki za provedbu i razumijevanje)
– mogućnost provedbe i konkretne koristi koje donose projekti/programi namijenjeni podizanju
ekoloških standarda u lokalnim zajednicama
– vrijednost elemenata hrvatske kulture i prirodnog okoliša te smisao njihova očuvanja/promicanja
u svijetu
za područje DOBROTA:
– hitnost, odnosno nužnost pružanja tražene pomoći
– materijalno i zdravstveno stanje podnositelja prijave, odnosno osobe u čije se ime prijava podnosi
značenje projekta/programa za ostvarivanje općedruštvene ili općekorisne svrhe
prednost imaju obitelji koje u zajedničkom kućanstvu imaju više djece, koje imaju lošiji socijalni
status te obitelji koje imaju prebivalište i stalno borave na području od posebne državne skrbi
da je podnositelj prijave, odnosno osoba u čije se ime prijava podnosi (ako prijavu podnosi
treća osoba) hrvatski državljanin.

Za dodjelu stipendija Zaklade za školsku/akademsku godinu 2022./2023. mogu se kandidirati učenici srednje škole koji nisu stariji od 19 godina i redovni studenti na preddiplomskom i diplomskom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju na hrvatskim i inozemnim sveučilištima koji nisu stariji od 25 godine i sukladno ostalim propisanim uvjetima natječaja.

Prijave na natječaj zaprimaju se zaključno do 13. lipnja 2022. godine.

Više informacija o natječaju i dokumentaciji dostupno je na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Zaklada Adris