Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i
srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.
Svrha natječaja je jačanje prekogranične suradnje škola, razvijanje inovativnih pristupa poučavanju i
obrazovanju o europskim vrijednostima te suradnja s učenicima pripadnicima hrvatske manjine u
inozemstvu.
Projektne aktivnosti mogu sadržavati razmjenu učenika, posjete, međunarodnu prezentaciju nacionalnih i
kulturnih dobara i slično.

Rok za podnošenje prijava je 17. lipnja 2022. godine.

Više informacija o natječajnoj dokumentaciji dostupno je na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja