Europska komisija je objavila natječaj za Program LIFE za 2022. godinu u okviru kojeg su dostupna sredstva u iznosu od 598 milijuna eura za provedbu projekata iz četiri potprograma:

  • Priroda i bioraznolikost (242 mil. eura)
  • Kružno gospodarstvo i kvaliteta života (158 mil. eura)
  • Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama (99 mil. eura)
  • Prijelaz na čistu energiju (98 mil. eura).

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, kao i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost (poput obrtnika, trgovaca pojedinaca, nositelja OPG-a i dr.).

U programskom razdoblju 2021.-2027. LIFE sufinancira sljedeće vrste projekata:

  • Projekti standardnih djelovanja za ostvarenje specifičnih ciljeva programa LIFE
  • Strateški projekti za prirodu kojima se ostvarenje ciljeva EU vezanih za prirodu i bioraznolikost podupire provedbom usklađenih programa djelovanja u državama članicama radi uključivanja tih ciljeva i prioriteta u druge politike i instrumente financiranja;
  • Strateški integrirani projekti kojima se na razinama od regionalne do transnacionalne provode okolišne ili klimatske strategije ili akcijski planovi koje su razvila tijela država članica, a zahtijevaju se posebnim okolišnim, klimatskim ili relevantnim energetskim zakonodavstvom ili politikom Unije, pritom osiguravajući uključenost dionika i promičući koordinaciju s barem još jednim izvorom financiranja na razini Unije, na nacionalnoj ili privatnoj razini, te njegovu mobilizaciju;
  • Projekti tehničke pomoći kojima se podupire razvoj kapaciteta za sudjelovanje u projektima standardnih djelovanja, priprema strateških projekata za prirodu i strateških integriranih projekata, priprema za pristup drugim financijskim instrumentima Unije ili druge mjere za pripremu primjene u širem opsegu ili reproduciranje rezultata drugih projekata koji su mu prethodili ili drugih programa Unije

Nacionalna kontakt točka za Program LIFE u suradnji s CINEA-om 25. svibnja 2022. organizira nacionalni Info dan povodom objave LIFE natječaja za 2022. u trajanju od 10:00 – 14:30 h u konferencijskoj dvorani Tehnike d.d. u Zagrebu, na adresi Ulica grada Vukovara 274, a interaktivni prijenos bit će osiguran putem platforme ZOOM.

Više informacijama o natječaju i rokovima prijava dostupno je na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Life program Hrvatska