Objavljen je EU Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji”.

Svrha Poziva je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Petrinje s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.
U okviru ovog Poziva dodjeljivat će se potpore male vrijednosti (de minimis potpore) kroz Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima sa područja grada Petrinje.

Maksimalan intenzitet potpore koji se može dodijeliti po pojedinom projektu smije iznositi maksimalno 85 % prihvatljivih izdataka.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost potpore male vrijednosti (de minimis potpore) pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
• najniži iznos 100.000,00 HRK
• najviši iznos 1.400.000,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
• ulaganje u materijalnu imovinu
• ulaganje u nematerijalnu imovinu
• ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga
• ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika
• vanjska usluga za pripremu projektnog prijedloga na ovaj Poziv
• priprema neophodne projektno-tehničke dokumentacije kod infrastrukturnih projekata
• vanjska usluga za pripremu i provedbu postupaka nabave za potrebe projekta
• informiranje i vidljivost
• upravljanje i rad na projektu
• promicanje horizontalnih načela

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 115.000.000,00 HRK.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 21. lipnja 2022. godine u 10:00 sati.
Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor:eFondovi