Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Prihvatljivi prijavitelji su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.)

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od dvije mjere.
Kroz mjeru A podupire se povećanje standarda, kvalitete, dodatne ponude, održivosti i sigurnosti smještajnih objekata vrste hoteli i kampovi te postojećih ili novih ugostiteljskih objekata na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp odmorište, objekt za robinzonski smještaj), sufinanciranjem prihvatljivih projektnih aktivnosti, kao što su: podizanje kvalitete, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja, tematsko definiranje smještajnih kapaciteta, ulaganje u povećanje sigurnosti kroz digitalizaciju i automatizaciju poslovanja i opremanje objekata automatskim vanjskim defibrilatorom, poboljšanje uvjeta za osobe s invaliditetom, ulaganja u e-punionice za električna vozila, uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja, te razvoj etno, tradicijskih, lovnih, ribolovnih, konjičkih i drugih dodatnih sadržaja na poljoprivrednim gospodarstvima.

Mjera B je usmjerena na pomoć ugostiteljskom sektoru na području Sisačko-moslavačke županije kako bi se čim prije omogućilo saniranje posljedica potresa (isključujući konstrukcijsku obnovu građevine) i nastavak poslovanja postojećih ugostiteljskih objekata kroz financiranje opremanja i sanacije unutrašnjeg prostora ugostiteljskog objekta, nabavu opreme i strojeva potrebnih za rad ili preseljenje ugostiteljske djelatnosti u drugi (zamjenski) prostor.

Intenzitet sufinanciranja iznosi do najviše 60% za mjeru A te 100 % prihvatljivih troškova ulaganja za mjeru B.

Ukupna alokacija financijskih sredstava iznosi 13 milijuna kuna.

Rok za prijavu na Javni poziv je 20.lipnja 2022. godine.

Više informacija o Javnom pozivu dostupno je na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta