Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj  za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2022./2023. godini.
Opći cilj Natječaja je povećati mogućnosti djeci i mladima da izvan redovitoga odgojnoobrazovnog
sustava steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu
sa svojim interesima i sposobnostima.
Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih, i to u području aktivnosti u kojem prijavljuje projekt.
Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od triju osnovnih područja aktivnosti:
P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnog identiteta:
P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih:
P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovnomatematičkom području:
Prihvatljive projektne aktivnosti:
edukativne aktivnosti;
izlaganja;
radionice;
grupni i individualni rad s djecom i mladima;
ankete;
izrada edukacijskih materijala;
nabava didaktičkog materijala i opreme za provedbu aktivnosti;
druge aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva projekta
Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 13.500.000,00 kuna uz sljedeći raspon:
• najmanji iznos koji se može zatražiti i ugovoriti po projektnom prijedlogu je 50.000,00 kuna, a
• najveći iznos koji se može zatražiti i ugovoriti po projektnom prijedlogu je 150.000,00 kuna.
Intenzitet potpore iznosi do 100 % iznosa za financiranje projekta.
Rok za prijavu na Natječaj je 1. srpnja 2022. godine.
Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećoj POVEZNICI.