Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski
učinkovitih vozila (EnU-4/22).
Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:

 • vozila kategorija L 1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
 • vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,
 • vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik, pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju sljedeća ograničenja za:
 • električna vozila: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km,
 • vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa do najviše 50 g/km,
 • vozila na vodik: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • punoljetne fizičke osobe (građani) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske,
 • fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske, nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave, nemaju poslovne račune u blokadi, ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, ne odnosi se na vjerske zajednice i neprofitne organizacije.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem donacija i subvencija, kako slijedi:

 • fizičke osobe mogu ostvariti sredstva za kupnju najviše jednog vozila, pri čemu se za određivanje ukupnog iznosa sredstava Fonda primjenjuju ograničenja koja su navedena u tablici Javnog poziva,
 • pravne osobe mogu ostvariti sredstva za kupnju jednog ili više vozila, pri čemu ukupan iznos sredstava Fonda ne može biti viši od 400.000,00 kuna, uz ograničenja po pojedinačnom vozilu ,
 • fizička osoba može podnijeti ukupno jednu prijavu, dok pravna osoba može podnijeti ukupno dvije prijave.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 103.300.000,00 kuna.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava.

Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost