Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22) .

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga).

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:
1.električni bicikli,
2.vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 naelektrični pogon,
3. vozila kategorije M1 na električni,
plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,
4. vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik,pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju ograničenja emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km za električna vozila i vozila na vodik, a za vozila s plug-in hibridnim pogonom ograničenja sukladno Zakonu o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu („Narodne novine” broj 52/21).

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija:
• do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kuna

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 5.000.000,00 kuna.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava.

Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost