O nama

U svrhu razvoja poduzetništva u gradu Petrinji pružamo sljedeće usluge:

 • pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima medunarodne i regionalne suradnje
 • razmjena informacija u svrhu lokalnog razvoja
 • stvaranje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih mreža
 • promocija lokalnog područja
 • potpora razvojnim programima uključujući javno-privatna partnerstva, direktne investicije i joint-venture inicijative,
 • izgrađivanje institucionalnih kapaciteta
 • pružanje tehničke pomoći lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz nacionalne i EU fondove
 • nadzor i evaluacija nad provedbom projekata,
 • izrada studija izvodljivosti, poslovnih planova i investicijskih studija
 • provođenje edukativnih programa
 • izrada sektorskih i drugih studija, gospodarskih i drugih projekata,
 • promidžba gospodarskih interesa,
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja,
 • gospodarenje poslovnim zonama, tehnološkim parkovima i poslovnim inkubatorima
 • organiziranje sajmova, izložbi, konferencija
  priprema poduzetnika za primjenu standarda i normativa

Članovi upravnog vijeća:

Danijela Combaj, predsjednica upravnog vijeća

Tomislav Mitar, član upravnog vijeća

Željko Hrnčević, član upravnog vijeća.