Facebook

Najčitanije!

EU projekti

PETRA-Petrinjska razvojna agencija korisnik je dva EU projekta financiranih iz Europskog socijalnog fonda ukupne vrijednosti 3.416.860,20 kuna.

Centar za razvoj poduzetništva PETRA!

Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinja