HEP – Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva

 

Hrvatska elektroprivreda raspisala je Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2023. godini.

Prihvatljivi prijavitelji su:
 • organizacije civilnog društva: udruge, zaklade, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, privatne neprofitne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice,
 • ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode, turističke zajednice, privatne ustanove, muzeji, knjižnice).
Uvjeti za prijavitelje su: 
 • da imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta,
 • da nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede o čemu su pravovremeno dostavili izvještaj,
 • da uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu i čiji računi nisu u blokadi,
 • da se protiv njih ne vodi kazneni postupak,
 • da su registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.
Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:
 • Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 • Umjetnost i kulturna baština – pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
 • Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
 • Znanost i društvo – znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije;
 • Humanitarno djelovanje– karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 330.000,00 eura, a financijska sredstva donirat će se za najviše 250 projekata. Najmanji iznos potpore je 270,00 eura, a najviši mogući traženi iznosi 4.650,00 eura.

Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici HEP-a, a uz Prijavnicu je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje.

Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2023. godinu.

Rok za prijavu na natječaj je do 07.ožujka 2023. godine.

Više informacija o Natječaju i obrasce za prijavu možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: HEP