Izrada akcijskog plana mladih grada Petrinje 

Dana, 23.3.2023. održana je prvi sastanka vezan uz izradu Akcijskog plana mladih grada Petrinje. Na sastanak su pozvani predstavnici lokalnih dionika iz javnog i civilnog sektora, a koji provode aktivnosti za mlade u sklopu svog djelovanja. Na sastanku su prisustvovali predstavnici Srednje škola Petrinja, Petrinjskog sportskog saveza, Učiteljskog fakulteta, Grada Petrinje, Udruge IKS, Udruge Društvo naša djeca Petrinja, Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, Aerokluba Petrinja, udruge Centar za kulturu i druženje „Peti element“. Članice projektnog tima projekta izložile su planiranu aktivnost te tijek njezine provedbe. Pozvali su zainteresirane predstavnike da prelože osobe za uključivanje u Aktivnu grupu mladih AGM53 koja će se osnovati i djelovati s ciljem izrade Akcijskog plana mladih grada Petrinje te njegove provedbe. Zaključno je dogovoren sljedeći sastanak koji će se održati nakon što se prikupe informacije o zainteresiranim članovima AGM53 grupe i dogovore daljnji koraci u provedbi aktivnosti.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.