Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima

 

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju troškove stanovanja mladih obitelji i mladih s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave (prijavitelja) najmanje godinu dana prije podnošenja prijave.

Ukupan iznos osiguran u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu je 785.719,03 eura.

Korisnici financijske potpore su mlade obitelji i mladi s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave (prijavitelja) najmanje godinu dana prije podnošenja prijave.

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju je 19.440,00 eura za najviše 10 korisnika.

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom korisniku:

  • mladoj obitelji sa djecom – 2.160,00 eura, u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine;
  • mladoj osobi i mladoj obitelji bez djece – 1.440,00 eura, u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.

Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Više informacija o Javnom pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Središnji državni ured za demografiju i mlade