Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za uspostavu sustava provjere točnosti informacija

 

Agencija za elektroničke medije i Ministarstvo kulture i medija objavili su drugi Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za uspostavu sustava provjere točnosti informacija.

Prihvatljivi prijavitelji su:
 • udruge;
 • znanstveno-obrazovne, znanstvene i znanstveno-istraživačke ustanove (sveučilišta, fakulteti, visoka učilišta, veleučilišta, instituti).
Prihvatljive aktivnosti su:
 •  jačanje kapaciteta postojećih provjeravatelja točnosti informacija ili uspostava novog neovisnog provjeravatelja točnosti informacija, ulaganjem u razvoj novih ili razradu i/ili unaprjeđenje postojećih procedura i metodologije provjere informacija, razotkrivanja i ispravljanja dezinformacija, s obvezom unapređenja postojećeg ili  pokretanje novog komunikacijskog kanala, odnosno platforme vezane uz konkretan projekt (mrežne stranice i sl.) na kojoj će se objavljivati provjerene, razotkrivene i ispravljene informacije objavljene u javnom prostoru, medijima i društvenim mrežama koje je razotkrio fact-checker (nositelj) u sklopu projekta te komunicirati procedure, načela, aktivnosti, kao i ostale informacije relevantne za projekt; razvoj specijalizirane jedinice za provjeru informacija unutar postojećih medijskih redakcija, koje mogu biti prihvatljivi partner na projektu, s obvezom unapređenja postojeće medijske i/ili komunikacijske platforme, dodavanjem i/ili uvođenjem novih novinarskih i/ili uredničkih formi, u skladu s tehnološkim novinama ili razvoja nove platforme i/ili sustava označavanja provjerenih informacija na postojećoj ili novo-uspostavljenoj platformi;
 • aktivnosti vezane uz analizu podataka prikupljenih računalnim sustavima za provjeru informacija; edukacijske aktivnosti namijenjene edukaciji samih fact-checkera, kao i edukacijske aktivnosti koje provode fact-checkeri; unaprjeđenje procedura provjere informacija i usavršavanje medijskih djelatnika za provjeru informacija, posebice u kontekstu izazova koje donosi digitalno okruženje; aktivnosti uspostavljanja suradnje s nezavisnim fact-checking organizacijama / projektima; stvaranje medijskih sadržaja koji doprinose borbi protiv dezinformacija i osvještavanju javnosti o problemu dezinformacija, uključujući kreiranje, produkciju i realizaciju novinarskih sadržaja koji se bave problemom dezinformacija. Takvi sadržaji, primjerice, mogu obuhvaćati televizijske i/ili radijske emisije / programe, audio ili video podcaste, internetske ili novinske članke ili multimedijalne projekte koji doprinose općim i posebnim ciljevima investicije; edukacije za korištenje računalnih alata i tehnologija za provjeru online materijala kao i njihova primjena u radu redakcija;
 • popularizacija spoznaja i aktivnosti fact-checking organizacija.
Prihvatljivi troškovi su:
 • troškovi vanjskih usluga;
 • izravni troškovi osoblja koji će provoditi aktivnosti, što uključuje i honorarne suradnike);
 • troškovi povezani s predavačima i polaznicima za potrebe usavršavanja;
 • troškovi povezani s jačanjem suradnje fact-checkera s međunarodnim i nacionalnim dionicima posvećenim borbi protiv dezinformacija, prvenstveno drugim fact-checking projektima i organizacijama te medijima;
 • troškovi promocije i vidljivosti;
 • troškovi kupnje opreme;
 • troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta;
 • neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe projekta kod prijavitelja izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstava za dodjelu iznose 1.800.000,00 eura. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 99.542,10 eura, a najviši iznos 199.084,21 eura.

Projektni prijedlog dostavlja se elektroničkom poštom na adresu npoo@aem.hr.

Rok za podnošenje projektnih prijava je 10. listopad 2023. godine.

Više informacija potražite na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Agencija za elektroničke medije