Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivrednicima koji koriste zemljište zaštićeno kao kulturno dobro

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava za provedbu Programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro.

*Za provedbu Programa potpore osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 5 milijuna kuna odnosno 662.690,52 eura.

Svrha Programa je:
  • primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro dodijeliti potporu kao kompenzaciju za smanjenu dohodovnost zbog obveze poštivanja propisa o zaštiti kulturnih dobara.
Prihvatljivi korisnici su:
  • primami poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika, s poljoprivrednim površinama za koje je izdano Rješenje.
Potrebna dokumentacija za prijavu:
  • dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednika,
  • izjava o korištenim potporama male vrijednosti,
  • popunjena i ovjerena Izjava o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani
    vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev, ili popunjena i ovjerena Izjava da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev,
  • presliku Rješenja od strane ministarstva nadležnog za kulturu,
  • presliku žiro-računa korisnika.

Javni poziv je otvoren do 15. studenog 2022. godine.

Cjelokupna dokumentacija Natječaja dostupna je na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede