Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti udruga sudionika i stradalnika Drugog svjetskog rata u 2023. godini

 

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti udruga sudionika i stradalnika Drugog svjetskog rata u 2023. godini.

Prihvatljivi prijavitelji su: 
 • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom,
 • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu. 
Prihvatljivi troškovi su: 
 • troškovi telefona i interneta koji glase isključivo na udrugu, 
 • troškovi prijevoza nužni za provedbu aktivnosti, 
 • trošak plaće zaposlene osobe u udruzi do najviše 20% zatraženog/odobrenog iznosa, 
 • troškovi sitnog uredskog materijala, 
 • troškovi tiskanja edukativnog materijala,
 • kupnja opreme koja je nužna za provođenje aktivnosti do najviše 20% zatraženog/odobrenog iznosa, 
 • neizravni troškovi, 
 • troškovi nastali za vrijeme provođenja aktivnosti prijavljene na Poziv, 
 • ostali izravni troškovi.

Jedna udruga na Poziv može podnijeti najviše tri (3) prijave, a ukoliko podnosi više od jedne prijave, svaku prijavu mora dostaviti zasebno, odnosno na zasebnim obrascima za prijavu. 

Ukupna planirana vrijednost Poziva je do 93.000,00 eura (700.708,50 kuna). Iznos koji se udruzi može odobriti je od najmanje 1.500 eura/11.301,75 kuna do najviše 34.000,00 eura/256.173,00 kuna.

Rok za prijavu na Poziv je 24. veljače 2023. godine.

Više informacija i natječaju dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor:Ministarstvo hrvatskih branitelja