Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici sukladno čl. 68. st. 1. Zakona o gospodarenju otpadom.

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva pomoći Fonda najviše do 30.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda.

Jedinice lokalne samouprave mogu dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje, a koja može sadržavati nabavu komunalne opreme i/ili uređaja.

Prihvatljivi troškovi su:
-opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak u svrhu nabave komunalne opreme i/ili uređaja za odvojeno skupljanje komunalnog otpada
-nabava komunalne opreme i/ili uređaja plaćenih putem transakcijskog računa, ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu
-oni koji su nastali najranije na dan početka razdoblja prihvatljivosti troškova iz točke IX. ovog Javnog poziva

Rok za dostavu prijave je do 31.12. 2024. godine ili iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv.

Više informacija na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost