Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici sukladno čl. 68. st. 1. Zakona o gospodarenju otpadom.

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva pomoći Fonda najviše do 8.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda.

Jedinice lokalne samouprave mogu dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje, a koja može sadržavati aktivnosti koje doprinose edukaciji i informiranju javnosti.

Prihvatljivi troškovi su:
-opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak u svrhu nabave usluge provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti i to:
• trošak vanjskih suradnika koji će raditi na provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti ili edukacije sa svim pripadajućim porezima i doprinosima
• trošak smještaja i putnih naloga vanjskih suradnika ukoliko dolaze iz drugih općina/gradova
• trošak najma prostora za održavanje radionica i drugih edukativnih tematskih događanja
• trošak tiskanog i drugog edukativno-promotivnog materijala
• trošak potrošnog materijala za organizaciju radionica
• trošak potrošnog materijala za organizaciju radionica
• trošak objave u tiskanim ili elektroničkim medijima
• ostali neophodni troškovi za provedbu informativno-izobraznih aktivnosti
-oni koji su nastali najranije na dan početka razdoblja prihvatljivosti troškova

Rok za dostavu prijave je do 31.12. 2024. godine ili iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv.

Više informacija na sljedećoj POVEZNICI.