Javni poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa

 

 

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je Javni poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa.

Predmet ovoga javnog poziva su projekti koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa, a za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. 
 
Pravo podnošenja prijave po Pozivu imaju pravne osobe na području Republike Hrvatske, kojima je u djelokrugu rada upravljanje cestovnom infrastrukturom, bilo da se radi o državnim, županijskim, lokalnim ili nerazvrstanim cestama.
 
Sufinancirat će se samo projekti koji se odnose na poboljšanje prometno tehničkih uvjeta na prometnici, razina prometnog elaborata, odnosno projekti kojima se izravno utječe na sigurnost cestovnog prometa, pješačke staze, prometno-tehnička rješenja u blizini škola, dječjih vrtića, igrališta i slično (najviše 70% ukupnog proračuna projekta, najviše 93.000,00 eura).

Uz prijavu je potrebno priložiti: 
  • dopis nadležne policijske uprave kojim se opisuje i potvrđuje postojanje stvarne ugroze sigurnosti cestovnog prometa uvjetovane aktualnim stanjem cestovne infrastrukture na opasnom mjestu, sažetak projekta sanacije opasnog mjesta (najviše jedna stranica formata A4) i troškovnik ovjeren od strane ovlaštenog projektanta;
  • suglasnost upravitelja cesta na kojima će se izvoditi sanacija;
  • ispunjen Evaluacijski obrazac ovjeren od ovlaštenog revizora cestovne sigurnosti;
  • jamstvo prijavitelja da ne postoje imovinsko-pravne prepreke za sanaciju;
  • jamstvo osiguranja minimalno 30% od troškovnikom predviđenih financijskih sredstava (s PDV-om), od strane prijavitelja projekta,
  • jamstvo realizacije sanacije tijekom 12 mjeseci od dana potpisivanja sporazuma.
Javni poziv otvoren je danom objave u Narodnim novinama, a rok za dostavu prijava je 45 dana od dana objave (17. ožujak 2023. godine).
 
Više informacija možete pronaći putem sljedeće POVEZNICE.