Javni poziv za sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom (JP ZO 3/2023)

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva.

Prihvatljivi korisnici su: 
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Prihvatljivi troškovi su: 
 • trošak vanjskih suradnika koji će raditi na provedbi aktivnosti, 
 • trošak smještaja i putnih naloga vanjskih stručnjaka, 
 • trošak najma prostora za održavanje radionica, 
 • trošak tiskanog i drugog edukativno-promotivnog materijala,
 • trošak potrošnog materijala, 
 • troškovi najma opreme i usluga neophodnih za održavanje edukacija i radionica, 
 • trošak interaktivnih aplikacija za pametne telefone, e-modula, animacija i slično, 
 • trošak objave u tiskanim ili elektroničkim medijima, 
 • trošak izrade ili dorade web stranice u dijelu koji se odnosi na aktivnosti, 
 • trošak komunikacije putem društvenih mreža, 
 • priprema i izrada informativno-edukativnih sadržaja za strane turiste, što uključuje i prijevod na strane jezike, 
 • ostali neophodni troškovi za provedbu aktivnosti.
Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva kako slijedi: 
 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i prvoj skupini otoka;
 • do 60% opravdanih troškova, ukoliko se radi o – projektima koji se provode na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje; 
 • do 40% opravdanih troškova za projekte koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda u visini do 15.000,00 eura.

Rok za prijavu na natječaj je od 14. travnja do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija i popratnu dokumentaciju za prijavu na natječaj možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost