Facebook

Najčitanije!

Djelatnici

Katarina Ivančić, Ravnateljica 
katarina@petra.com.hr
Kontakt: 099/801-4216

Željka Tonković
Viši savjetnik za koordinaciju i izradu projekata
zeljka@petra.com.hr
Kontakt: 099/534-9628

Lana Modrovčić
Savjetnik za strateško planiranje i razvojne projekte
lana@petra.com.hr
Kontakt: 099/801-4215

Ivana Glazer Vojvodić
Savjetnik za strateško planiranje i razvojne projekte
iglazer@petra.com.hr 
Kontakt: 099/534-9633

Ivana Blatančić
Savjetnik za strateško planiranje i razvojne projekte
ivana@petra.com.hr
Kontakt: 099/534-9629

Selma Buljubašić
Savjetnik za pripremu i provedbu projekata
selma@petra.com.hr
Kontakt: 099/534-9630

Vedrana Novaković
Stručni suradnik za poslove savjetovanja i edukaciju u poduzetništvu
vedrana@petra.com.hr
Kontakt: 099/534-9631