Facebook

Najčitanije!

Dokumenti

OPĆI AKTI

Statut Javne ustanove PETRA – Petrinjska razvojna agencija možete preuzeti ovdje.

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 

NABAVA

Plan nabave_2018