Facebook

Najčitanije!

Dokumenti

OPĆI AKTI

Statut Javne ustanove PETRA – Petrinjska razvojna agencija možete preuzeti ovdje.

FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan za 2020. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Financijski plan za 2019.

Financijski plan za 2019.- I. Izmjene

Financijski plan za 2019. – II. Izmjene

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Financijski izvještaj 1.1.2019.-31.12.2019.

PETRA Bilješke 2019

PETRA Referentna tablica 2019

Potvrda FINE o preuzimanju

____________________________________________________________________________________________________________________

Financijski izvještaj 1.1.2018.-31.12.2018.

NABAVA

II izmjene i dopune Plana nabave za 2020

I izmjene i dopune Plana nabave za 2020

Plan nabave 2020

____________________________________________________________________________________________________________________

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

Odluka o provođenju postupaka javne nabave

Plan nabave_2018

Plan nabave 2019

Plan nabave 2019 – prva izmjena

Plan nabave 2019 – druga izmjena

____________________________________________________________________________________________________________________

Registar ugovora 2019

Registar Ugovora ažurirani 24.2.2020

Registar Ugovora ažurirani 30.4.2020

Registar Ugovora ažurirani 10.7.2020