Otvoreni javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2023. godini

 

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Otvoreni javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2023. godini.

Prihvatljivi prijavitelji su: 
 • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom, 
 • udruge koje su uskladile svoj statut sa Zakonom o udrugama ili podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu.
Prihvatljive aktivnosti su: 
 • obilježavanje obljetnica stradavanja u Domovinskom ratu, 
 • obilježavanje obljetnica osnutka ratnih postrojbi, 
 • obilježavanje obljetnica akcija i operacija u Domovinskom ratu, 
 • obilježavanje prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat i braniteljsku populaciju, 
 • predstavljanje monografija i drugih publikacija, 
 • organiziranje izložbi ratnih fotografija, 
 • memorijalne sportske aktivnosti, 
 • druge prihvatljive aktivnosti obilježavanja događanja iz Domovinskog rata.
Prihvatljivi troškovi su:
 • vijenci i svijeće, 
 • organizirani prijevoz, 
 • hrana i osvježenje za sudionike obilježavanja i pribor za jelo, 
 • najam opreme, prostora i drugi tehnički uvjeti, 
 • tisak plakala, zahvalnica, pozivnica i plaketa sa službeno registriranim i drugim prihvatljivim oznakama i natpisima, slanje pozivnica,
 • majice i kape, 
 • osiguravanje hitne medicinske pomoći i zaštitarskih usluga, 
 • tehnički uvjeti koji se moraju osigurati za provođenje aktivnosti, 
 • ugovor o djelu/autorskom honoraru isključivo za vanjskog suradnika, 
 • ostali izravni troškovi.

Javni poziv otvoren je do 2. listopada 2023. godine, odnosno do isteka sredstava osiguranih u 2023. godini za provedbu Poziva.

Više informacija možete pronaći putem sljedeće POVEZNICE.

Izvor: Ministarstvo hrvatskih branitelja