Pilot projekt javni poziv za financijsku potporu za osnivanje i opremanje centara za mlade u 2023. godini

 

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Pilot projekt javni poziv Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji i gradovima s područja Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije za financijsku potporu za osnivanje i opremanje centara za mlade u postojećim objektima/prostorima koji su namijenjeni provedbi programa centara za mlade u 2023. godini.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • gradovi s područja Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije, Sisačko-moslavačka i Ličko-senjska županija.

Ukupan iznos za Pilot projekt javni poziv iznosi 132.422,81 eura, a za Sisačko-moslavačku županiju i gradove s područja Sisačko-moslavačke županije osiguran je ukupan iznos od 79.633,69 eura. 

Prihvatljivi su objekti/prostori centara za mlade koje osnivaju prijavitelji na svom području te u kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju.


Prihvatljive aktivnosti su:

  • opremanje objekata/prostora namještajem i opremom;
  • adaptacija/sanacija/rekonstrukcija prostora.

Prihvatljivi troškovi su:

  • trošak izvođenja radova/usluga;
  • trošak nabave i ugradnje namještaja i opreme;
  • trošak PDV-a za koji prijavitelj nema mogućnost povrata.

Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. siječnja 2023. do 31. listopada 2023. godine.

Pilot projekt javni poziv vodi se u modalitetu otvorenog trajnog poziva do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Prijava se šalje isključivo putem preporučene pošte s jasno naznačenim datumom i satom slanja prijave.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Središnji državni ured za demografiju i mlade