Podnošenje zahtjeva za nacionalnu potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava sve zainteresirane podnositelje da je od 15. do 30. travnja 2023. godine moguće podnijeti zahtjev za nacionalnu potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla iz Programa potpore zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine.

Prihvatljivi korisnici su svi koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara i kopitara ili peradi i lagomorfa upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede. 

Potpora se dodjeljuje za pokriće dijela troškova zbrinjavanja nusproizvoda 1., 2. i 3. kategorije koji su nastali tijekom procesa proizvodnje u objektima za klanje stoke od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine.

Ukupna financijska alokacija iznosi 663.614,04 eura/5.000.000,00 kuna, koja će se proporcionalno raspodijeliti prihvatljivim korisnicima sukladno broju kilograma nusproizvoda evidentiranih u aplikaciji „Nusproizvodi“ u okviru Jedinstvenog registra domaćih životinja kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede, pri čemu najveći iznos potpore iznosi 0,20 HRK/0,03 EUR po kilogramu isporučenih nusproizvoda.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju