Facebook

Najčitanije!

Popis natječaja

Red. brojNATJEČAJTIJELODATUM OBJAVEPRIHVATLJIVI KORISNICIIZNOSROK ZA PRIJAVU
1Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za razvoj poduzetništva na području Grada PetrinjeGrad Petrinja5.12.2019.fizičke osobe, mikro, mali, srednji poduzetnici-ovisno o aktivnostiAK1 do 3.000,00; AK2 3.000.00 mj kroz 12 mj; AK3 max 2.000,00 kn; AK4 do 2.500,00 kn; AK5 1.000.00-8.000.00; AK6 do 10.000,00 kn31.12.2022. (ili do iskorištenja sredstava) do 31. prosinca 2021.
2Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja za dodjelu potpora za samozapošljavanjeMinistarstvo hrvatskih branitelja10.1.2020.nezaposleni hrvatski branitelji, nezaposlena djeca smrtno stradalih/nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlena djeca dragovoljaca i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida (Domovinski rat)najviše do 80.000,00 kn31.10.2021. (ili iskorištenja sredstava)
3Poziv za “Ad-hoc” akcijske projekteAFC Hrvatska10.3.2020.OCD1.000.00-5.000.00 eura 24.8.2023.
4Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanjaMinistarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 28.12.2020.dječji vrtići, JLSmin 500.000,00 do max 6.000.000,00 knRok za podnošenje počinje od 18.1.2021. godine u 9:00 sati (trajni poziv)
5Potpora za samozapošljavanje u 2021. godiniHrvatski zavod za zapošljavanje14.1.2021.nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavodaod 55.000,00 do 130.000,00 kndo 31.10.2021.
6Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajedniceUred za udruge Vlade RH19.1.2021.udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajedniceod min 200.000,00 do 500.000,00od 25.1.2021. od 9:00 sati do 30.6.2021. godine
73.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvodeAPPRRR27.1.2021.korisnici oni koji prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u:
– sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete te sustavu neobveznih izraza kvalitete
– nacionalnom sustavu kvalitete ili
– sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje
na 5 godina, ukupno max 15.000,00 eura po korisnikuod 8.2.2021. do 31.12.2021.
8Natječaj 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”APPRRR16.4.2021.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ)ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 120.000.000,00 kuna16.7.2021.
9Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”)Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost3.5.2021.jedinice lokalne samoupravemax 600.000,00 kn31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava
10Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanjaMinistarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije3.5.2021.javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošćuod 50.000,00 do 200.000,00 kn 2.8.2021.
11Natječaj za donacije – RTL pomaže djeciRTL pomaže djeci4.5.2021.neprofitne organizacije 15.8.2021.
12Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opremeFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost6.5.2021.JLSmax 600.000,00 kn31.12.2021.
13Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorištaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost6.5.2021.JLSmax 1.200.000,00 kn31.12.2021.
14Natječaj 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstvaAPPRRR7.5.2021.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednikamin. 5.000,00 eura
max 1.000.000,00 eura
od 7.6.2021. do 7.9.2021.
15Program potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama Republike Hrvatske u 2021. godiniSredišnji državni ured za demografiju i mlade17.5.2021.općine indeksa razvijenosti I. do IV. skupinemax 220.000,00 knrok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava
16Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnostiMinistarstvo hrvatskih branitelja17.5.2021.braniteljske zadruge; mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednicimax 100.000,00 kn15.6.2021.
17Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanjaMinistarstvo hrvatskih branitelja17.5.2021.obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva i druge pravne
osobe; zadruge
50.000,00 kuna po zaposlenoj osobi15.6.2021.
18PROGRAM ULAGANJA U INFRASTRUKTURU VJERSKIH ZAJEDNICA NA POTRESOM POGOĐENIM PODRUČJIMAMinistarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 21.5.2021.vjerske zajednice, vlasnici pokretnog i nepokretnog dobra sakralne i javne namjene koje služi za zadovoljenje vjerskih, socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba u zajednicinajviši iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom podnositelju iznosi 500.000,00 kuna s PDV-om21.6.2021.
19Natječaj za tip operacije 9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacijaAPPRRR2.6.2021.proizvođačke organizacije koje su priznate nakon 01. siječnja 2018. godine i kojima je odobren Poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivredepotpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama14.7.2021.
20Natječaj tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasadaAPPRRR7.6.2021.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate u sektoru voćamin. 5.000 EUR30.9.2021.
21Natječaj za podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivaraAPPRRR7.6.2021.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate u sektoru vinamin. 50.000 EUR30.9.2021.
22Poziv za financiranje projekata poboljšanja infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjinaMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije7.6.2021.jedinice lokalne samoupravemax 500.000,00 kuna21.6.2021.
23Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“APPRRR8.6.2021.jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javne ustanove dječji vrtići, dobrovoljna vatrogasna društvaukupan iznos raspoloživih sredstava potpore je 250.000.000,00 kn 30.9.2021.
24Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2021./2022. šk. god.Ministarstvo znanosti i obrazovanja8.6.2021.udruga čije je primarno djelovanje usmjereno na područje skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom ukupno 20.747.143,00 kn2.7.2021.
25Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2021. godiniMinistarstvo znanosti i obrazovanja8.6.2021.organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge25.000,00 kn 8.7.2021.
26Solidarno za male proizvođačeD.Point kreativna agencija8.6.2021.pravne osobe – OPG-ovi, obrti, mikro i mala poduzeća (j.d.o.o ili d.o.o)dizajn i promidžba za proizvode malih proizvođača 20.6.2021.
27Objavljen poziv za ostvarivanje Potpora za Europske projekte suradnje u 2021. godiniIzvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)9.6.2021.pravne osobe (privatne i javne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlastialokacija 60.942.906 eura7.9.2021.
28Ponovljeni Javni poziv srednjim školama za sudjelovanjem u izložbi “Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati”Ministarstvo poljoprivrede10.6.2021.srednje škole u Republici Hrvatskoj izložba21.6.2021.