Facebook

Najčitanije!

Popis natječaja

Red. brojNATJEČAJTIJELODATUM OBJAVEPRIHVATLJIVI KORISNICIIZNOSROK ZA PRIJAVU
1Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za razvoj poduzetništva na području Grada PetrinjeGrad Petrinja5.12.2019.fizičke osobe, mikro, mali, srednji poduzetnici-ovisno o aktivnostiAK1 do 3.000,00; AK2 3.000.00 mj kroz 12 mj; AK3 max 2.000,00 kn; AK4 do 2.500,00 kn; AK5 1.000.00-8.000.00; AK6 do 10.000,00 kn31.12.2022. (ili do iskorištenja sredstava) do 31. prosinca 2021.
2Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja za dodjelu potpora za samozapošljavanjeMinistarstvo hrvatskih branitelja10.1.2020.nezaposleni hrvatski branitelji, nezaposlena djeca smrtno stradalih/nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlena djeca dragovoljaca i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida (Domovinski rat)najviše do 80.000,00 kn31. 10.2021. (ili iskorištenja sredstava)
3Poziv za “Ad-hoc” akcijske projekteAFC Hrvatska10.3.2020.OCD1.000.00-5.000.00 eura 24.8.2023.
4Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstvaAPPRRR23.11.2020.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima
najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EURod 14.12.2020. do 30.4.2021.
5Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”APPRRR23.11.2020.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima
najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EURod 14.12.2020. do 30.4.2021.
6Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanjaMinistarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 28.12.2020.dječji vrtići, JLSmin 500.000,00 do max 6.000.000,00 knRok za podnošenje počinje od 18.1.2021. godine u 9:00 sati (trajni poziv)
7Potpora za samozapošljavanje u 2021. godiniHrvatski zavod za zapošljavanje14.1.2021.nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavodaod 55.000,00 do 130.000,00 kndo 31.10.2021.
8Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajedniceUred za udruge Vlade RH19.1.2021.udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajedniceod min 200.000,00 do 500.000,00od 25.1.2021. od 9:00 sati do 30.6.2021. godine
93.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvodeAPPRRR27.1.2021.korisnici oni koji prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u:
– sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete te sustavu neobveznih izraza kvalitete
– nacionalnom sustavu kvalitete ili
– sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje
na 5 godina, ukupno max 15.000,00 eura po korisnikuod 8.2.2021. do 31.12.2021.
10Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u 2021. godiniMinistarstvo hrvatskih branitelja11.2.2021.udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave/16.4.2021. godine
11Natječaj “Ulaganja u vinarije i marketing vina”APPRRR3.3.2021.stručne organizacije uključene u sektor vina,
organizacije proizvođača vina,
udruženja dvaju ili više proizvođača vina,
sektorske organizacije,
javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina
od 550.000 EUR do 1.500.000,0030.4.2021.
12Natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinogradaAPPRRR12.3.2021.vinogradari – fizičke ili pravne osobe čije se gospodarstvo nalazi na području Republike Hrvatske i koji posjeduju površinu zasađenu vinovom lozommax 750.000 EUR7.5.2021.
13Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresuMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine12.3.2021.osobe čije su nekretnine stradale u potresumaksimalno 70,00 kuna po metru kvadratnom11.5.2021.
14URBACT – natječaj kojim se poboljšavaju sposobnosti gradova za održivo upravljanje urbanom politikomURBACT23.3.2021.gradovi i lokalne razvojne agencije550.000 EUR po mreži29.4.2021.
15Mjere 21 “Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19”APPRRR29.3.2021.poljoprivrednici i MSP-ovipoljoprivrednicima maksimalan iznos potpore 52.863,30 kuna; MSP-ovima maksimalan iznos od 377.595,00 kuna13.4.2021.
16Poziv za prijavu malih projekataFond za aktivno građanstvo31.3.2021.organizacije civilnog društvanajniži iznos 5.000 eura, a najviši iznos 15.000 eura31.5.2021.
17Natječaj “Zeleno svjetlo za…”OTP banka8.4.2021.registrirane udruge, klubovi i ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskojmax 30.000,00.kn28.4.2021.