Facebook

Najčitanije!

Popis natječaja

Red. brojNATJEČAJTIJELODATUM OBJAVEPRIHVATLJIVI KORISNICIIZNOSROK ZA PRIJAVU
1Otvoreni poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpadaMinistarstvo zaštite okoliša i energetike5.12.2019.pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće registrirano najmanje godinu dananajniži iznos 1.000.000,00 kn;najviši 50.000.000,00 kn1.10.2020.
2Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za razvoj poduzetništva na području Grada PetrinjeGrad Petrinja5.12.2019.fizičke osobe, mikro, mali, srednji poduzetnici-ovisno o aktivnostiAK1 do 3.000,00; AK2 3.000.00 mj kroz 12 mj; AK3 max 2.000,00 kn; AK4 do 2.500,00 kn; AK5 1.000.00-8.000.00; AK6 do 10.000,00 kn31.12.2022. (ili do iskorištenja sredstava) do 31. prosinca 2021.
3Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza IIMinistarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta12.12.2019.pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetniknajviši iznos 30.000.000,00 kn; najniži 1.000.000,00 kn29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati
4Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja za dodjelu potpora za samozapošljavanjeMinistarstvo hrvatskih branitelja10.1.2020.nezaposleni hrvatski branitelji, nezaposlena djeca smrtno stradalih/nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlena djeca dragovoljaca i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida (Domovinski rat)najviše do 80.000,00 kn31. 10.2021. (ili iskorištenja sredstava)
54.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energijeAPPRRR14.2.2020.fizičke i pravne osobe - mikro, mala, srednja i velika poduzećado 50% (15.000,00 do 1.000.000,00 eura, za korisnike početnike do 200.000,00 eura)30. lipnja 2020.; 12:00 h
6Javni poziv za potpore za uzgoj goveda u sustavu krava-tele, za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza te za uzgoj izvornih pasmina peradiAPPRRR28.2.2020.poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika, grla u JRDŽJedinični iznos – 2.500,00 kn po grlu u sustavu krava-tele,
– 130,00 kn po grlu ovce ili koze,
– 110,00 kn po kljunu Zagorskog purana,
– 40,00 kn po kljunu kokoši Hrvatice.
10.6.2020.
7Poziv za “Ad-hoc” akcijske projekteAFC Hrvatska10.3.2020.OCD1.000.00-5.000.00 eura 24. 8.2023.
8Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpadaMinistarstvo zaštite okoliša i energetike12.3.2020.mikro poduzetnici, veliki poduzetnici, trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela, ustanove, mali poduzetnici, srednji poduzetnicinajviša vrijednost bespovratnih sredstava 1.480.000,00 kn30.9.2020.
9Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IIIMinistarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku30.3.2020.neprofitne pravne osobe kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.100% sufinanciranje; sredstva ovisno o području 200.000,00 do 4.000.000,00 knod 20. 4. 2020. od 8:00:00 sati do 16. 11. 2020.;ili iskorištenja sredstava
10Restrukturiranje i konverzija vinogradaAPPRRR31.3.2020.vinogradari upisani u Vinogradarski registar (fizičke ili pravne osobe čije se gospodarstvo nalazi na području RH i koji posjeduju površinu zasađenu vinovom lozom, površine vinograda su upisane u Vinogradarski registar); Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit.do 75%; u okviru 1 godine ne može se istom korisniku odobriti više od 750.000 EUR 31.7.2020.
11Javni natječaj za financiranje programa i projekata za donacije i pokroviteljstvaSisačko-moslavačka županija20.1.2020.udruge i OCDnajmanji iznos prijave 1.000,00, a najveći 50.000,00 kn31.12.2020. (ili iskorištenja sredstava)
12Natječaj za poticanje gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2020. godinuGrad Petrinja10.2.2020.fizičke i pravne osobe, OPG, domaća (kućna) radinost,zadruge poljoprivrednikaovisno o mjeri31.10.2020. (ili iskorištenja sredstava)
13Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom (COVID-19)Središnji državni ured za šport20.4.2020.športski klubovi/savezi/zajednice3.250,00 kn za mjesec ožujak; 4.000,00 kn za mjesec travanj i svibanjod 20.4.2020. od 10 sati
14Natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« APPRRR28.4.2020.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednikamin. 3.500,00 EUR; max do 200.000,00 EURod 28. svibnja 2020. godine od 12:00 sati do 28. srpnja 2020. godine do 12:00 sati
15Natječaj za potporu za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi APPRRR29.4.2020.javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvoramax do 50.000,00 EUR1. faza prijava: od 18. svibnja 2020. od 12 sati do 30. lipnja 2020. godine do 12 sati

2. faza prijava: 16. studenoga 2020. do 12 sati
16Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1. "Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura" APPRRR30.4.2020.šumoposjednici i udruge šumoposjednika5.000 do 700.000 EURPrvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 1.6.2020. godine od 12:00 sati do 25.9. 2020. godine do 12:00 sati.
17Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”APPRRR30.4.2020.šumoposjednici, udruge šumoposjednika te udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.5.000 do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednostiPrvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 1. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 31. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.
18Natječaj za provedba tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“APPRRR4.5.2020.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika50.000,00 EURod 4. lipnja 2020. godine od 12 sati do 4. kolovoza 2020. godine do 12 sati.
19Javni poziv za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županijeSisačko-moslavačka županija5.5.2020.lovoovlaštenik lovišta na području Sisačko-moslavačke županijedo 50% iznosa godišnje lovozakupnine/koncesije5.6.2020.
20Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinuMinistarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta11.5.2020.mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobeod 1.200,00 kn do 5.400,00 kn ili iznos stvarnih troškova30.10.2020.
21Otvoren natječaj za Mjeru 2.3. Projekti civilnog društva u sklopu programa Europa za građane 2014-2020EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)12.5.2020.fizičke osobe max 150.000,00 EUR1.9.2020.
22Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2020./2021.Ministarstvo hrvatskih branitelja12.5.2020.djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca HRVI iz Domovinskog rata,djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata, djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, HRVI iz Domovinskog rata i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata max 2.500,00 kn 9.7.2020.
23Otvoreni javni poziv za Program “Razvoj zadružnog produzetništva” za 2020. godinuMinistarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta12.5.2020.mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo zadruge)min. 20.000,00 kn
max 100.000,00 kn
do iskorištenja sredstava, ne dulje od 27.5.2020.
24Otvoreni javni poziv za Program”Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta” za 2020. godinuMinistarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta13.5.2020.mikro, mali i srednji poduzetnici koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrtamin. 20.000,00 kn
max 50.000,00 kn
28.5.2020.
25Erasmus+ poziv “Mladi Europe zajedno”Europska komisija14.5.2020.nevladine organizacije mladihmin. 100.000,00 EUR28.7.2020.
26Natječaj za prijavu projekata za financiranje za 2020. godinuZaklada Novo Sutra18.5.2020.organizacije civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskojmin. 10.000,00 kn
max 300.000,00 kn
16.6.2020.
27Trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom “Umjetnost i kultura online”Ministarstvo kulture 18.5.2020.organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti)min. 100.000,00 kn
max 500.000,00 kn
31.12.2020.
28Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji i potpore za obrtna sredstvaSisačko-moslavačka županija20.5.2020.obrti i mikro trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.)max 30.000,00 kn19.6.2020.
29Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstavaLAG Zrinska gora-Turopolje20.5.2020.mikro ili malo poduzeće, OPG, SOPG, obrt, trgovačko društvo i zadruga113.460,00 kn od 15.6.2020. do 31.7.2020.
30Natječaj za Podmjeru 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljakaAPPRRR26.5.2020.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednikamax 75.000,00 EUR godišnjeod 1.6.2020. od 12 sati do 31.12.2020. do 12 sati
31Subvencije kamata temeljem odobrenih zajmova HAMAG BICRO-aSisačko-moslavačka županija25.5.2020.mikro, mali i srednji poduzetnicijednokratna financijska pomoć15.12.2020.
32Sufinanciranje novog zapošljavanja na području Sisačko-moslavačke županijeSisačko-moslavačka županija26.5.2020.subjekti malog gospodarstva10.000,00 kn15.12.2020.
33Subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje Sisačko-moslavačke županijeSisačko-moslavačka županija27.5.2020.turističke i putničke agencijeod 50,00 kuna po osobi za 2 noćenja, a za 3 i više noćenja 75,00 kuna po osobi15.12.2020.
34Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnostiMinistarstvo hrvatskih branitelja27.5.2020.zadruge hrvatskih branitelja i mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednicimax 100.000,00 kn od 27.5.2020. do 25.6.2020.
35Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijamaMinistarstvo kulture28.5.2020.trgovačko društvo i zadruga, obrt, ustanova, umjetnička organizacija, djelatnosti slobodnih zanimanjapotpore male vrijednosti, do 85% prihvatljivih troškova od 28.5.2020. do 27.6.2020.