Facebook

Najčitanije!

Popis natječaja

Red. brojNATJEČAJTIJELODATUM OBJAVEPRIHVATLJIVI KORISNICIIZNOSROK ZA PRIJAVU
1Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za razvoj poduzetništva na području Grada PetrinjeGrad Petrinja5.12.2019.fizičke osobe, mikro, mali, srednji poduzetnici-ovisno o aktivnostiAK1 do 3.000,00; AK2 3.000.00 mj kroz 12 mj; AK3 max 2.000,00 kn; AK4 do 2.500,00 kn; AK5 1.000.00-8.000.00; AK6 do 10.000,00 kn31.12.2022. (ili do iskorištenja sredstava) do 31. prosinca 2021.
2Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja za dodjelu potpora za samozapošljavanjeMinistarstvo hrvatskih branitelja10.1.2020.nezaposleni hrvatski branitelji, nezaposlena djeca smrtno stradalih/nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlena djeca dragovoljaca i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida (Domovinski rat)najviše do 80.000,00 kn31. 10.2021. (ili iskorištenja sredstava)
3Poziv za “Ad-hoc” akcijske projekteAFC Hrvatska10.3.2020.OCD1.000.00-5.000.00 eura 24.8.2023.
4Javni natječaj za financiranje programa i projekata za donacije i pokroviteljstvaSisačko-moslavačka županija20.1.2020.udruge i OCDnajmanji iznos prijave 1.000,00, a najveći 50.000,00 kn31.12.2020. (ili iskorištenja sredstava)
5Trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom “Umjetnost i kultura online”Ministarstvo kulture 18.5.2020.organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti)min. 100.000,00 kn
max 500.000,00 kn
31.12.2020.
6Natječaj za Podmjeru 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljakaAPPRRR26.5.2020.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednikamax 75.000,00 EUR godišnjeod 1.6.2020. od 12 sati do 31.12.2020. do 12 sati
7Subvencije kamata temeljem odobrenih zajmova HAMAG BICRO-aSisačko-moslavačka županija25.5.2020.mikro, mali i srednji poduzetnicijednokratna financijska pomoć15.12.2020.
8Sufinanciranje novog zapošljavanja na području Sisačko-moslavačke županijeSisačko-moslavačka županija26.5.2020.subjekti malog gospodarstva10.000,00 kn15.12.2020.
9Subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje Sisačko-moslavačke županijeSisačko-moslavačka županija27.5.2020.turističke i putničke agencijeod 50,00 kuna po osobi za 2 noćenja, a za 3 i više noćenja 75,00 kuna po osobi15.12.2020.
10Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštvaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost25.6.2020.fizičke osobemax 200.000,00 knod 1.9.2020. do objave o zatvaranju Poziva
11Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva – gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodikFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost30.6.2020.jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
tijela državne uprave,
ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
trgovačka društva,
fizičke osobe,
neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)
max 200.000,00 knod 24.8.2020. godine do objave o zatvaranju Poziva
12Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobamaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost30.6.2020.jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
tijela državne uprave,
ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
trgovačka društva,
fizičke osobe,
neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)
max 400.000,00 knod 7.7.2020. godine do objave o zatvaranju Poziva
13Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanimaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost2.7.2020.fizičke osobemin. 20.000,00 kn
max 70.000,00 kn
od 13.7.2020. do objave o zatvaranju Poziva
14Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvimaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost30.9.2020.građani – registrirani iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva registrirana za pružanje ugostiteljskih uslugamax 200.000,00 knod 23.11.2020. do objave o zatvaranju natječaja
15Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okolišaAPPRRR9.10.2020.poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika;
javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom
min. 400 EUR
max 150.000 EUR
11.1.2021.
16Natječaj: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštvaMinistarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike9.10.2020.jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave – osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze na području županija s indeksom razvijenosti ispod 105 % prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti prema novom modelu izračuna na županijskoj razini za razdoblje 2014. – 2016.min. 200.000,00 kn
max 1.000.000,00 kn
31.3.2021.
17Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovimaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 28.10.2020.industrijski sustavi, obrtničke manufakture te OPG-ovido 1.500.000,00 kuna po prijavi uz sufinanciranjeod 14.12.2020. do objave o zatvaranju natječaja
18Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijalaAPPRRR29.10.2020.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja do trenutka podnošenja zahtjeva za potporuukupna vrijednost natječaja je 20.000.000,00 kuna29.01.2021.
19Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobraFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 29.10.2020.jedinice lokalne i područne samouprave, tijela državne uprave, ustanove te ostali proračunski korisnicido 1.000.000,00 kuna po prijaviod 11.12.2020. do objave o zatvaranju natječaja
20Natječaj 2021. SozialMarieSozialMarie16.11.2020.projekti koje vode privatne osobe, profitna poduzeća, projekti iz civilnog sektora (civilnodruštvene inicijative, nevladine i neprofitne organizacije, udruge) te jedinice javne uprave54.000 EUR19.1.2021.
21Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstvaAPPRRR23.11.2020.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima
najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EURod 14.12.2020. do 30.4.2021.
22Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”APPRRR23.11.2020.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima
najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EURod 14.12.2020. do 30.4.2021.
23Javni poziv za poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županijiSisačko-moslavačka županija1.12.2020.poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Sisačko-moslavačke županijeovisi o vrsti ulaganja; max do 70.000,00 knod 1.12.2020. do 28.2.2021.
24Natječaji za mjeru Informiranje i Promidžba iz Vinske omotniceAPPRRR3.12.2020.stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina itd.najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu za mjeru promidžba iznosi 250.000 EUR, a za mjeru Informiranje 100.000 EUR5.2.2021.