Facebook

Najčitanije!

Popis natječaja

Red. brojNATJEČAJTIJELODATUM OBJAVEPRIHVATLJIVI KORISNICIIZNOSROK ZA PRIJAVU
1Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za razvoj poduzetništva na području Grada PetrinjeGrad Petrinja5.12.2019.fizičke osobe, mikro, mali, srednji poduzetnici-ovisno o aktivnostiAK1 do 3.000,00; AK2 3.000.00 mj kroz 12 mj; AK3 max 2.000,00 kn; AK4 do 2.500,00 kn; AK5 1.000.00-8.000.00; AK6 do 10.000,00 kn31.12.2022. (ili do iskorištenja sredstava) do 31. prosinca 2021.
2Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja za dodjelu potpora za samozapošljavanjeMinistarstvo hrvatskih branitelja10.1.2020.nezaposleni hrvatski branitelji, nezaposlena djeca smrtno stradalih/nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlena djeca dragovoljaca i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida (Domovinski rat)najviše do 80.000,00 kn31.10.2021. (ili iskorištenja sredstava)
3Poziv za “Ad-hoc” akcijske projekteAFC Hrvatska10.3.2020.OCD1.000.00-5.000.00 eura 24.8.2023.
4Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanjaMinistarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 28.12.2020.dječji vrtići, JLSmin 500.000,00 do max 6.000.000,00 knRok za podnošenje počinje od 18.1.2021. godine u 9:00 sati (trajni poziv)
5Potpora za samozapošljavanje u 2021. godiniHrvatski zavod za zapošljavanje14.1.2021.nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavodaod 55.000,00 do 130.000,00 kndo 31.10.2021.
63.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvodeAPPRRR27.1.2021.korisnici oni koji prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u:
– sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete te sustavu neobveznih izraza kvalitete
– nacionalnom sustavu kvalitete ili
– sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje
na 5 godina, ukupno max 15.000,00 eura po korisnikuod 8.2.2021. do 31.12.2021.
7Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”)Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost3.5.2021.jedinice lokalne samoupravemax 600.000,00 kn31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava
8Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opremeFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost6.5.2021.JLSmax 600.000,00 kn31.12.2021.
9Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorištaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost6.5.2021.JLSmax 1.200.000,00 kn31.12.2021.
10Program potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama Republike Hrvatske u 2021. godiniSredišnji državni ured za demografiju i mlade17.5.2021.općine indeksa razvijenosti I. do IV. skupinemax 220.000,00 knrok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava
11Natječaj tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasadaAPPRRR7.6.2021.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate u sektoru voćamin. 5.000 EUR30.9.2021.
12Natječaj za podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivaraAPPRRR7.6.2021.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate u sektoru vinamin. 50.000 EUR30.9.2021.
13Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“APPRRR8.6.2021.jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javne ustanove dječji vrtići, dobrovoljna vatrogasna društvaukupan iznos raspoloživih sredstava potpore je 250.000.000,00 kn 30.9.2021.
14Natječaj za provedbu podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljakaAPPRRR2.7.2021.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednikaalokacija 140.000.000,00 kuna31.12.2021.
15Javni poziv za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlovaFZOEU21.7.2021.fizičke osobe–građani, vlasnici/suvlasnici stanova i obiteljskih kuća i
upravitelji zgrada koji zastupaju iste
alokacija 32.000.000,00 kuna; za nabavu kondenzacijskog bojlera max 8.000,00 kuna, za nabavu kondenzacijskog kotla max 4.500,00 kuna od 29. srpnja 2021. (9:00 h) do iskorištenja sredstava
16Poziv za sufinanciranje postavljanja dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenomMinistarstvo poljoprivrede26.7.2021.pravne i fizičke osobe koje imaju uzgoj svinja koje drže na otvorenom, registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ),max 20.000,00 kuna; sufinanciranje 80% do utroška sredstava, a najkasnije do 30.11.2021. godine
17Otvoren LIFE natječaj za 2021. godinuEuropska komisija 29.7.2021.Pravne osobe (na području Europske unije),javna i privatna tijela
18Javni poziv za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mrežeFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost3.8.2021.javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima,planinarska društva koja su vlasnici najviše do 900.000,00 kn po jednom zahtjevu.do 31. prosinca 2021. ili iskorištenosti sredstava
19Novi natječaj za provedbu tipa operacije 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržištaAPPRRR23.8.2021.operativne skupinemin. 10.000,00 eura, max. 100.000,00 euraod 20. rujna do 29. listopada 2021. (do 12h)
20Javni poziv za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske koji će se provoditi u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u svijetuMinistarstvo vanjskih i europskih poslova16.7.2021.udruge i umjetničke organizacije, Javne ustanove,samostalni umjetnici i fizičke osobe alokacija 3.850.000,00 kn, min. 1.000,00 kn, max. 100.000,00 kndo 27. rujna 2021.
21Natječaj za prijavu projekata udruga – društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potporeMinistarstvo vanjskih i europskih poslova16.7.2021.udruga – društvo prijateljstvaalokacija 1.600.000,00 kn, min. 10.000,00 kn, max. 50.000,00 kndo 27. rujna 2021.
22Javni poziv (EnU-2/21) za energetsku obnovu obiteljskih kućaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost15.9.2021.fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kućealokacija 300.000.000,00 kunado 31. prosinca 2021. ili do iskorištenosti sredstava
23Otvoren natječaj za "Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije"Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije16.9.2021. svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacijaalokacija 7.400.000,00 euraod 14. rujna 2021. do 29. studenoga 2021. (do 12.00 sati).
24Otvoren natječaj za financiranje "Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije"Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije16.9.2021.vi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u državama donatorima (Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu) ili u Republici Hrvatskoj.alokacija 3.000.000,00 euraod 14. rujna 2021. do 29. studenoga 2021. (do 12.00 sati).
25Javni poziv gradovima za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godiniSredišnji državni ured17.9.2021.gradovi RH razvrstani od I. do IV. skupine po indeksu
razvijenosti
alokacija 3.262.500 kn Rok za podnošenje prijava ističe danom
iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava