Facebook

Najčitanije!

Popis natječaja

Red. brojNATJEČAJTIJELODATUM OBJAVEPRIHVATLJIVI KORISNICIIZNOSROK ZA PRIJAVU
1Otvoreni poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpadaMinistarstvo zaštite okoliša i energetike5.12.2019.pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće registrirano najmanje godinu dananajniži iznos 1.000.000,00 kn;najviši 50.000.000,00 kn1.10.2020.
2Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za razvoj poduzetništva na području Grada PetrinjeGrad Petrinja5.12.2019.fizičke osobe, mikro, mali, srednji poduzetnici-ovisno o aktivnostiAK1 do 3.000,00; AK2 3.000.00 mj kroz 12 mj; AK3 max 2.000,00 kn; AK4 do 2.500,00 kn; AK5 1.000.00-8.000.00; AK6 do 10.000,00 kn31.12.2022. (ili do iskorištenja sredstava) do 31. prosinca 2021.
3Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja za dodjelu potpora za samozapošljavanjeMinistarstvo hrvatskih branitelja10.1.2020.nezaposleni hrvatski branitelji, nezaposlena djeca smrtno stradalih/nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlena djeca dragovoljaca i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida (Domovinski rat)najviše do 80.000,00 kn31. 10.2021. (ili iskorištenja sredstava)
4Poziv za “Ad-hoc” akcijske projekteAFC Hrvatska10.3.2020.OCD1.000.00-5.000.00 eura 24.8.2023.
5Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpadaMinistarstvo zaštite okoliša i energetike12.3.2020.mikro poduzetnici, veliki poduzetnici, trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela, ustanove, mali poduzetnici, srednji poduzetnicinajviša vrijednost bespovratnih sredstava 1.480.000,00 kn30.9.2020.
6Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IIIMinistarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku30.3.2020.neprofitne pravne osobe kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.100% sufinanciranje; sredstva ovisno o području 200.000,00 do 4.000.000,00 knod 20. 4. 2020. od 8:00:00 sati do 16. 11. 2020.;ili iskorištenja sredstava
7Javni natječaj za financiranje programa i projekata za donacije i pokroviteljstvaSisačko-moslavačka županija20.1.2020.udruge i OCDnajmanji iznos prijave 1.000,00, a najveći 50.000,00 kn31.12.2020. (ili iskorištenja sredstava)
8Natječaj za poticanje gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2020. godinuGrad Petrinja10.2.2020.fizičke i pravne osobe, OPG, domaća (kućna) radinost,zadruge poljoprivrednikaovisno o mjeri31.10.2020. (ili iskorištenja sredstava)
9Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom (COVID-19)Središnji državni ured za šport20.4.2020.športski klubovi/savezi/zajednice3.250,00 kn za mjesec ožujak; 4.000,00 kn za mjesec travanj i svibanjod 20.4.2020. od 10 sati
10Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1. "Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura" APPRRR30.4.2020.šumoposjednici i udruge šumoposjednika5.000 do 700.000 EURPrvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 1.6.2020. godine od 12:00 sati do 25.9. 2020. godine do 12:00 sati.
11Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”APPRRR30.4.2020.šumoposjednici, udruge šumoposjednika te udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.5.000 do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednostiPrvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 1. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 31. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.
12Natječaj za provedba tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“APPRRR4.5.2020.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika50.000,00 EURod 4. lipnja 2020. godine od 12 sati do 4. kolovoza 2020. godine do 12 sati.
13Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinuMinistarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta11.5.2020.mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobeod 1.200,00 kn do 5.400,00 kn ili iznos stvarnih troškova30.10.2020.
14Otvoren natječaj za Mjeru 2.3. Projekti civilnog društva u sklopu programa Europa za građane 2014-2020EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)12.5.2020.fizičke osobe max 150.000,00 EUR1.9.2020.
15Trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom “Umjetnost i kultura online”Ministarstvo kulture 18.5.2020.organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti)min. 100.000,00 kn
max 500.000,00 kn
31.12.2020.
16Natječaj za Podmjeru 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljakaAPPRRR26.5.2020.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednikamax 75.000,00 EUR godišnjeod 1.6.2020. od 12 sati do 31.12.2020. do 12 sati
17Subvencije kamata temeljem odobrenih zajmova HAMAG BICRO-aSisačko-moslavačka županija25.5.2020.mikro, mali i srednji poduzetnicijednokratna financijska pomoć15.12.2020.
18Sufinanciranje novog zapošljavanja na području Sisačko-moslavačke županijeSisačko-moslavačka županija26.5.2020.subjekti malog gospodarstva10.000,00 kn15.12.2020.
19Subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje Sisačko-moslavačke županijeSisačko-moslavačka županija27.5.2020.turističke i putničke agencijeod 50,00 kuna po osobi za 2 noćenja, a za 3 i više noćenja 75,00 kuna po osobi15.12.2020.
20Natječaj za potporu za aktivnosti informiranja i promoviranja za skupine proizvođača na unutarnjem tržištuAPPRRR4.6.2020.skupine proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete; udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača max 100.000 EURod 12:00 sati 6.7.2020. godine do 12:00 sati 31.8. 2020. godine
21Natječaj za Podmjeru 4.3.3 “Ulaganje u šumsku infrastrukturu”APPRRR5.6.2020.šumoposjednici, udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samoupravemin. 10.000,00 EUR
max 1.000.000,00 EUR
od 12:00 sati 1.7.2020. do 12:00 sati 30.10.2020. godine.
22Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštvaMinistarstvo kulture10.6.2020.fizičke osobegodišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 84.000,00 kn,
polugodišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 42.000,00 kn i
tromjesečne potpore u iznosu od 21.000,00 kn
15.9.2020.
23Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kućaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost25.6.2020.fizičke osobemax 204.000,00 knod 1.9.2020. do objave o zatvaranju Poziva
24Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštvaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost25.6.2020.fizičke osobemax 200.000,00 knod 1.9.2020. do objave o zatvaranju Poziva
25Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okolišaAPPRRR25.6.2020.poljoprivredna gospodarstva, javne ustanove i tijela, udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednostimin. 400,00 eura
max 150.000,00 eura
od 3. kolovoza 2020. godine od 12:00 sati do 30. listopada 2020. godine do 12:00 sati
26Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva – gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodikFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost30.6.2020.jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
tijela državne uprave,
ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
trgovačka društva,
fizičke osobe,
neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)
max 200.000,00 knod 24.8.2020. godine do objave o zatvaranju Poziva
27Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobamaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost30.6.2020.jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
tijela državne uprave,
ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
trgovačka društva,
fizičke osobe,
neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)
max 400.000,00 knod 7.7.2020. godine do objave o zatvaranju Poziva
28Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanimaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost2.7.2020.fizičke osobemin. 20.000,00 kn
max 70.000,00 kn
od 13.7.2020. do objave o zatvaranju Poziva
29Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjeneFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost2.7.2020.jedinice lokalne i područne samouprave,
tijela državne uprave,
javne ustanove,
trgovačka društva u javnom sektoru,
ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
max 500.000,00 knod 21.9.2020. do objave o zatvaranju Poziva
30Natječaj za operaciju 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpirAPPRRR20.7.2020.a)fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za proizvod relevantan za ovaj Natječaj
Min visina potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a max:
a) do 500.000 EUR
b) do 1.000.000 EUR za zajedničke projekte i
c) do 100.000 EUR
od 12:00 sati 24. kolovoza 2020. do 12:00 sati 23. listopada 2020.