Facebook

Najčitanije!

Popis natječaja

Red. brojNATJEČAJTIJELODATUM OBJAVEPRIHVATLJIVI KORISNICIIZNOSROK ZA PRIJAVU
1Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za razvoj poduzetništva na području Grada PetrinjeGrad Petrinja5.12.2019.fizičke osobe, mikro, mali, srednji poduzetnici-ovisno o aktivnostiAK1 do 3.000,00; AK2 3.000.00 mj kroz 12 mj; AK3 max 2.000,00 kn; AK4 do 2.500,00 kn; AK5 1.000.00-8.000.00; AK6 do 10.000,00 kn31.12.2022. (ili do iskorištenja sredstava) do 31. prosinca 2021.
2Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja za dodjelu potpora za samozapošljavanjeMinistarstvo hrvatskih branitelja10.1.2020.nezaposleni hrvatski branitelji, nezaposlena djeca smrtno stradalih/nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlena djeca dragovoljaca i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida (Domovinski rat)najviše do 80.000,00 kn31. 10.2021. (ili iskorištenja sredstava)
3Poziv za “Ad-hoc” akcijske projekteAFC Hrvatska10.3.2020.OCD1.000.00-5.000.00 eura 24.8.2023.
4Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IIIMinistarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku30.3.2020.neprofitne pravne osobe kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.100% sufinanciranje; sredstva ovisno o području 200.000,00 do 4.000.000,00 knod 20. 4. 2020. od 8:00:00 sati do 16. 11. 2020.;ili iskorištenja sredstava
5Javni natječaj za financiranje programa i projekata za donacije i pokroviteljstvaSisačko-moslavačka županija20.1.2020.udruge i OCDnajmanji iznos prijave 1.000,00, a najveći 50.000,00 kn31.12.2020. (ili iskorištenja sredstava)
6Natječaj za poticanje gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2020. godinuGrad Petrinja10.2.2020.fizičke i pravne osobe, OPG, domaća (kućna) radinost,zadruge poljoprivrednikaovisno o mjeri31.10.2020. (ili iskorištenja sredstava)
7Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom (COVID-19)Središnji državni ured za šport20.4.2020.športski klubovi/savezi/zajednice3.250,00 kn za mjesec ožujak; 4.000,00 kn za mjesec travanj i svibanjod 20.4.2020. od 10 sati
8Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”APPRRR30.4.2020.šumoposjednici, udruge šumoposjednika te udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.5.000 do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednostiPrvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 1. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 31. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.
9Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinuMinistarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta11.5.2020.mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobeod 1.200,00 kn do 5.400,00 kn ili iznos stvarnih troškova30.10.2020.
10Trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom “Umjetnost i kultura online”Ministarstvo kulture 18.5.2020.organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti)min. 100.000,00 kn
max 500.000,00 kn
31.12.2020.
11Natječaj za Podmjeru 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljakaAPPRRR26.5.2020.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednikamax 75.000,00 EUR godišnjeod 1.6.2020. od 12 sati do 31.12.2020. do 12 sati
12Subvencije kamata temeljem odobrenih zajmova HAMAG BICRO-aSisačko-moslavačka županija25.5.2020.mikro, mali i srednji poduzetnicijednokratna financijska pomoć15.12.2020.
13Sufinanciranje novog zapošljavanja na području Sisačko-moslavačke županijeSisačko-moslavačka županija26.5.2020.subjekti malog gospodarstva10.000,00 kn15.12.2020.
14Subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje Sisačko-moslavačke županijeSisačko-moslavačka županija27.5.2020.turističke i putničke agencijeod 50,00 kuna po osobi za 2 noćenja, a za 3 i više noćenja 75,00 kuna po osobi15.12.2020.
15Natječaj za Podmjeru 4.3.3 “Ulaganje u šumsku infrastrukturu”APPRRR5.6.2020.šumoposjednici, udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samoupravemin. 10.000,00 EUR
max 1.000.000,00 EUR
od 12:00 sati 1.7.2020. do 12:00 sati 30.10.2020. godine.
16Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kućaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost25.6.2020.fizičke osobemax 204.000,00 knod 1.9.2020. do objave o zatvaranju Poziva
17Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštvaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost25.6.2020.fizičke osobemax 200.000,00 knod 1.9.2020. do objave o zatvaranju Poziva
18Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okolišaAPPRRR25.6.2020.poljoprivredna gospodarstva, javne ustanove i tijela, udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednostimin. 400,00 eura
max 150.000,00 eura
od 3. kolovoza 2020. godine od 12:00 sati do 30. listopada 2020. godine do 12:00 sati
19Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva – gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodikFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost30.6.2020.jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
tijela državne uprave,
ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
trgovačka društva,
fizičke osobe,
neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)
max 200.000,00 knod 24.8.2020. godine do objave o zatvaranju Poziva
20Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobamaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost30.6.2020.jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
tijela državne uprave,
ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
trgovačka društva,
fizičke osobe,
neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)
max 400.000,00 knod 7.7.2020. godine do objave o zatvaranju Poziva
21Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanimaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost2.7.2020.fizičke osobemin. 20.000,00 kn
max 70.000,00 kn
od 13.7.2020. do objave o zatvaranju Poziva
22Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjeneFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost2.7.2020.jedinice lokalne i područne samouprave,
tijela državne uprave,
javne ustanove,
trgovačka društva u javnom sektoru,
ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
max 500.000,00 knod 21.9.2020. do objave o zatvaranju Poziva
23Natječaj za operaciju 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpirAPPRRR20.7.2020.a)fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za proizvod relevantan za ovaj Natječaj
Min visina potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a max:
a) do 500.000 EUR
b) do 1.000.000 EUR za zajedničke projekte i
c) do 100.000 EUR
od 12:00 sati 24. kolovoza 2020. do 12:00 sati 23. listopada 2020.
24“1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”.LAG1.9.2020.fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacijamin. 5.000 EUR
max 35.000 EUR
od 16.9.2020. do 2.11.2020.
25Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2020.INA - industrija nafte d.d.16.9.2020.organizacije civilnog društva, javne obrazovne ustanove (škole, vrtići, fakulteti), parkovima prirode i dobrovoljna vatrogasna društva u Hrvatskojmax 30.000,00 kn16.10.2020.
26Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvimaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost30.9.2020.građani – registrirani iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva registrirana za pružanje ugostiteljskih uslugamax 200.000,00 knod 23.11.2020. do objave o zatvaranju natječaja
27Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okolišaAPPRRR9.10.2020.poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika;
javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom
min. 400 EUR
max 150.000 EUR
11.1.2021.
28Natječaj: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštvaMinistarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike9.10.2020.jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave – osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze na području županija s indeksom razvijenosti ispod 105 % prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti prema novom modelu izračuna na županijskoj razini za razdoblje 2014. – 2016.min. 200.000,00 kn
max 1.000.000,00 kn
31.3.2021.
29Javni poziv za kupovinu steonih junicaMinistarstvo poljoprivrede14.10.2020.poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednikamax 30.000,00 kn24.10.2020.