Posjet Inkubatoru kreativnih industrija ENTER

 

U okviru projekta „Uspostava usluga Poduzetničko-društvenog centra Petrinja“, sufinanciranog od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, 30. rujna 2022. godine, posjetili smo Inkubator kreativnih industrija ENTER u Koprivnici.

Kao nastavak provedenih radionica, od strane stručnjaka, namijenjenih ciljanoj skupini kao i pruženog mentorstva kroz praktičan rad izrade poslovnog plana, od strane JU PETRE, organizirali smo posjet Inkubatoru u Koprivnici gdje smo zajedno s polaznicima naših radionica kao potencijalnim budućim poduzetnicima kroz druženje s domaćinima razmijenili iskustva i primjere dobre prakse. Djelatnici Inkubatora kao i poduzetnici koji posluju u istom upoznali su nas sa izazovima sa kojima su se i sami susreli prilikom razvoja i pokretanja novo osnovanih poduzeća, ali i samog rada i poslovanja.

Svakako se i ovim putem zahvaljujemo domaćinima kao i svim sudionicima koji su naše aktivnosti prepoznali kao priliku za učenje i razvoj vlastitih vještina i potencijala te za mogućnosti  zapošljivosti i samozapošljavanja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda