Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Podrška uredima za transfer tehnologije”

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Podrška uredima za transfer tehnologije”

Prihvatljivi prijavitelji su:
  • znanstvenoistraživačke institucije.
Program Podrška uredima za transfer tehnologije:
  • podržava aktivnosti jedinica koje obavljaju aktivnosti ureda za transfer tehnologije u provođenju projekata transfera tehnologije;
  • dio je paketa komplementarnih programa i mjera koji za cilj imaju povećanje broja procesa transfera tehnologije u istraživačkim organizacijama;
  • podržava provedbu aktivnosti u svrhu poslovne validacije razvijenih rješenja, a prije faze komercijalizacije.

Poziv je namijenjen uredima za transfer tehnologije, bilo da su dio istraživačke organizacije ili su ustrojeni kao zasebni pravni subjekt. 
Ukoliko ured za transfer tehnologije djeluje u sastavu istraživačke organizacije, tada je istraživačka organizacija prijavitelj te provodi projekt samostalno. Ukoliko je ured za transfer tehnologije ustrojen kao zasebni pravni subjekt, tada je ured za transfer tehnologije prijavitelj i obvezno je partnerstvo s istraživačkom organizacijom koja je vlasnik prava intelektualnog vlasništva, odnosno istraživačem/istraživačima čiji su rezultati istraživanja predmetom aktivnosti projekta.

Ukupna raspoloživa sredstva po Pozivu iznose 497.710,53 eura. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 10.000,00 eura, a najviši 26.500,00 eura.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 14.04.2023. godine, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijava je 31.12.2023. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: fondovieu