Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”

Svrha Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave.
*Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili javnom ustanovom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska i/ili ustanovom za predškolski odgoj i obrazovanje čiji je osnivač vjerska zajednica i/ili ustanovom za predškolski odgoj i obrazovanje čiji je osnivač druga pravna ili fizička osoba, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta dnevnih boravaka u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 45.662.400,00 eura.
Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 2.000.000,00 EUR, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 80.000,00 EUR.

Prijavitelj može prijaviti jedan ili više projektnih prijedloga na način da ukupan zbroj postojećih i dodatnih mjesta za jasličke i vrtićke skupine ne prelazi 100% broja živorođene djece u dobi za vrtić na području prijavitelja prema podacima DZS.

Osnovne kategorije ulaganja su:
• Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić);
• Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom);
• Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje);
• Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni ili matični vrtić);
• Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene;
• Adaptacija i opremanje postojećih prostora.

Prihvatljive aktivnosti su:
• Priprema projektno-tehničke dokumentacije;
• Izvedba građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na unutarnjem i vanjskom prostoru;
• Nabava opreme i namještaja;
• Usluge (stručnog nadzora nad izvedbom radova i opremanjem, usluge koordinatora zaštite na radu, usluge voditelja projekta sukladno članku 38. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, priprema i provođenje postupka nabave);
• Promidžba i vidljivost

Prihvatljivi troškovi su:
• Troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije;
• Troškovi usluga;
• Troškovi radova;
• Troškovi opremanja;
• Troškovi promidžbe i vidljivosti.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je do 31. kolovoza 2024. godine.

Više informacija na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih