Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa transnacionalne suradnje IPA Adrion

 

Objavljen je prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa transnacionalne suradnje IPA Adrion. 

Poziv je usmjeren na sljedeće prioritete:
  • Prioritet 1: Pametnija Jadransko-jonska regija;
  • Prioritet 2: Zelenija i klimatski otporna Jadransko-jonska regija;
  • Prioritet 3: Ugljično neutralna i povezanija Jadransko-jonska regija.
Prihvatljivi prijavitelji su: 
  • javna i javnopravna tijela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, 
  • privatna tijela, uključujući i privatne tvrtke s pravnim oblikom, 
  • EGTC, 
  • međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili prema međunarodnom pravu.

Preporučuje se projektno partnerstvo od 6 do maksimalno 12 partnera, a unutar partnerstva barem 3 projektna partnera moraju biti iz IPA zemalja te 3 projektna partnera iz ERDF zemalja. Projektno partnerstvo može uključivati maksimalno 2 projektna partnera iz iste države članice.

Jedna organizacija može biti uključena u maksimalno tri projektne prijave i može biti vodeći partner u maksimalno dvije projektne prijave u okviru dva različita prioriteta.

Ukupna financijska alokacija Poziva je oko 65 milijuna eura. Maksimalni proračun projekta iznosi 1,5 milijuna eura, a trajanje projekta najviše 36 mjeseci. Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije u ukupnom postotku od 85 %.

Poziv je otvoren od 4. travnja do 30. lipnja 2023. godine.

Projektni prijedlozi prijavljivat će se putem e-platforme JEMS, a više informacija o pozivu i svu pripadajuću dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Interreg ADRION