Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.

*Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci različitih umjetničkih područja (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti) koje program uključuje.

Prihvatljivi prijavitelji su:
 • samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi i udruge te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi.
Sadržaj programa i/ili radionica treba biti usklađen sa sljedećim ciljevima:
 • poticanje i unaprjeđivanje intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima,
 • razvijanje svijesti učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta,
 • promicanje i razvijanje svijesti o hrvatskom jeziku kao bitnom čimbeniku hrvatskog identiteta, sustavno njegovanje hrvatskog standardnog (književnog) jezika,
 • odgoj i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima te pravima djece, njihovo osposobljavanje za življenje u multikulturnom svijetu, za poštovanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva,
 • poticanje i razvijanje samostalnosti, samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti u učenika.
Visina naknade za poslove i rad na njegovom ostvarivanju za izvođenje pojedine kazališne predstave i koncertne izvedbe je 7.000,00 kuna, ovisno o broju izvođača.
Za pripremanje i vođenje umjetničko-pedagoških radionica isplaćuje se naknada u sljedećim iznosima:
 • za radionicu do 30 minuta – 1.000,00 kuna,
 • za radionicu do 60 minuta – 2.000,00 kuna,
 • za radionicu do 90 minuta – 2.500,00 kuna,
 • za radionicu do 3 sata – 3.000,00 kuna,
 • za jednodnevnu radionicu – 4.000,00 kuna,
 • za prava prikazivanja filmova u filmskim radionicama – do 1.500,00 kuna.

Prijave se podnose u elektroničkom obliku na online obrascu broj 23 (e-prijavnici) kojeg možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Obvezni prilozi uz e-prijavnicu:
 • obrazac izjave o istinitosti i vjerodostojnosti podataka (predložak je dostupan za preuzimanje unutar e-prijavnice),
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana (predložak je dostupan za preuzimanje unutar e-prijavnice),
 • pregled predviđenih troškova,
 • popis izvoditelja (profesionalnih umjetnika) i suradnika s referencijama,
 • opis metodologije provedbe (koncept radionice).

*Isti predlagatelj može podnijeti najviše dvije prijave, a za svaki pojedini program i/ili radionicu potrebno je ispuniti zasebnu e-prijavnicu.

Prijave se podnose u razdoblju od 11. studenog 2022. do 12. prosinca 2022. godine do 17 sati.

Cjelokupan tekst Poziva i uvjete prihvatljivosti na isti možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Ministarstvo kulture i medija