Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu

 

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu.

Ovim Pozivom financirat će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

  • Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu;
  • Lokalni i regionalni programi za mlade;
  • Mladi i održivi razvoj zajednice;
  • Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju.

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

  • Informativni centri za mlade
  • Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
  • Centri za mlade

P.3. Mladi u ruralnim sredinama

P.4. Prevencija nasilja nad i među mladima

P.5. Prevencija ovisnosti mladih

Prihvatljivi prijavitelji su udruge. 

Prihvatljivi partneri mogu biti:

  • javna ustanova;
  • udruga, koja mora udovoljavati istim formalnim uvjetima kao udruga prijavitelj;
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 1.865.250,00 eura. Najmanji iznos koji će se dodijeliti za pojedino prioritetno područje putem Poziva je 10.000,00 eura, a najveći je 20.000,00 eura.

Jedan prijavitelj može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt na ovaj Poziv.

Poziv je otvoren do 9. listopada 2023. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Središnji državni ured za demografiju i mlade