Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima

 

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini.

Prihvatljivi prijavitelji su: 

jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića i jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojem se odvija djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine jedinica lokalne samouprave.

Prihvatljivi objekti su:

objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju i objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u kojima se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a.

Prihvatljive aktivnosti su opremanje igrališta dječjih vrtića fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje postojećih vanjskih terena.

Ukupan iznos sredstava predviđen za provođenje Programa je 2.654.456,00 eura (19.999.998,24 kuna).

Najviši udjel u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju.

U postupku odabira prijavitelju se može odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 33.200,00 eura s PDV-om, a neće se sufinancirati projekti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 13.272,28 eura s PDV-om.

Jedan Prijavitelj podnosi jednu prijavu u kojoj može tražiti sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za jedan objekt dječjeg vrtića kojemu je osnivač.

Rok za podnošenje prijava je do 11. travnja 2023. godine.

Više informacija i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Središnji državni ured za demografiju i mlade