Facebook

Najčitanije!

Programi unije

PROGRAMI UNIJE

Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.
Članstvom u Europskoj uniji, Hrvatska punopravno sudjeluje u svim postojećim Programima Unije te prestaje biti obavezna uplaćivati godišnje članarine.

Programi Unije:

1. Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program djelovanja EU na području zdravstva za razdoblje 2014. – 2020.

 

2. Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME 2014.-2020.)

 

3. LIFE program za zaštitu okoliša i klimatske akcije

 

4. Herkul III

 

5. Potrošač 2014.-2020.

 

6. Program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020.

 

7. Carina 2020.

 

8. Fiscalis 2020.

 

9. Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

 

10. Kreativna Europa

 

11. Europa za građane

 

12. Obzor 2020. – program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020.

 

13. Erasmus+ – program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020.

 

14. Program EU za zapošljavanje i socijalne inovacije

 

15. Program za pravosuđe 2014.-2020.

 

16. Interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu (ISA2 ) 2016.-2020.