Javna ustanova PETRA – Petrinjska razvojna agencija potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava odobrenog iz poziva „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“.

Informacije o projektu

Naziv projekta: Centar za razvoj poduzetništva PETRA!

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: PETRA- Petrinjska razvojna agencija

Ukupna vrijednost projekta: 916.860,23 kuna

Iznos sufinanciranja: 916.860,23 kuna

Trajanje projekta: 24 mjeseca (16.4.2020. – 16.4.2022.)

Svrha projekta
Doprinijeti poboljšanju socio-ekonomskih i životnih uvjeta na području grada Petrinje poticanjem jačanja kompetencija nezaposlenih na tržištu rada te poboljšanjem poduzetničke klime kroz poticaje mikro i malog poduzetništva.

Aktivnosti projekta
Uz aktivnost “Upravljanje projektom i administracija” te aktivnost “Promidžba i vidljivost” u projektu će se provodit i sljedeće aktivnosti:
Aktivnost “Uspostava INFO HUB-a i edukacija stručnjaka”; Prostor INFO HUB-a pružit će kompletnu uslugu savjetovanja nezaposlenih i osoba za samozapošljavanje, a jačanjem kompetencija i znanja djelatnika PETRA-e , osigurati će održivost i stručnost centra za informiranje.
Akivnost “Ciklus edukacija/osposobljavanja”; Edukacije/osposobljavanja za jačanje vještina povećat će se zapošljivost osoba na tržištu rada te će se povećati znanje o poduzetničkom sektoru kao mogućnosti za zapošljavanje.

Na području grada Petrinje identificiran je problem visoke nezaposlenosti, a posebno je nepovoljna situacija za mlade osobe koje traže prvo zaposlenje. Najveći broj nezaposlenih je sa srednjoškolskim strukovnim obrazovanjem, a iznosi preko 30%.

Cilj projekta
Poboljšati zapošljivost osoba na tržištu rada za osobe koje traže zaposlenje i osobe koje planiraju postati poduzetnici

Ciljna skupina
Nezaposleni, uključujući trajno nezaposlene; mlađi od 25 godina (mladi u sustavu školstva, učenici završnih razreda srednje škole), nezaposlene osobe u dobi od 25. do 29. godine te stručnjaci razvojne agencije koji će sudjelovati u osposobljavanju.

 

 

Sadržaj informacija isključiva je odgovornost PETRA – Petrinjske razvojne agencije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Novosti i događanja