PETRA – Petrinjska razvojna agencija potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava odobrenog iz poziva “Uspostava usluga poduzetničko društvenog centra Petrinja”.

Informacije o projektu

Naziv projekta: Uspostava usluga poduzetničko društvenog centra Petrinja

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: PETRA – Petrinjska razvojna agencija

Ukupna vrijednost projekta: 2.500.000,00 kuna

Iznos sufinanciranja: 2.500.000,00 kuna

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Cilj projekta:

Pridonijeti socijalnoj regeneraciji i smanjenju siromaštva grada Petrinje stvaranjem poticajnog okruženja razvojem novih usluga i jačanjem kompetencija nezaposlenih osoba i mladih s ciljem njihovog zapošljavanja.

Specifični ciljevi projekta:

  • ojačati ljudske i operativne kapacitete poduzetničko potporne institucije s ciljem informiranja i pružanja podrške smanjenju nezaposlenosti, razvoju poduzetništva i razvoja lokalne zajednice u gradu Petrinji,
  • povećati zapošljivost nezaposlenih osoba kroz razvoj i unaprjeđenje kompetencija za uspješnu integraciju na tržište rada.

Ciljane skupine: nezaposleni, mlađi od 25 godina starosti kao podskupina pokazatelja koja će se evidentirati iz skupine nezaposlenih, stručnjaci koji rade s pripadnicima ciljane skupine.

Aktivnosti projekta:

  • jačanje ljudskih i operativnih kapaciteta prijavitelja PETRA – Petrinjske razvojne agencije kako bi se osigurala visoka razina usluga Poduzetničko društvenog centra,
  • uspostava virtualnog centra podrazumijeva izgradnju virtualne platforme nadogradnjom postojeće web stranice PETRA-e i uspostavljanjem dodatnih virtualnih usluga za ciljanu skupinu,
  • ciklus edukacija za jačanje vještina,
  • uređenje prostorije za edukacije “Info/Chat/Transfer knowledge – ICT soba,
  • izrada akcijskog plana za aktivaciju mladih u svrhu povećanja zapošljivosti i smanjenja iseljavanja,
  • Poduzetnička akademija – višednevni ciklus radionica za ciljanu skupinu nezaposlenih osoba.

 

 

Sadržaj informacija isključiva je odgovornost PETRA – Petrinjske razvojne agencije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Novosti i događanja