Djelatnici

Katarina Ivančić
Ravnateljica

Ravnateljica

katarina@petra.com.hr

099/801-4216

Željka Tonković
Viši savjetnik za koordinaciju i izradu projekata

Viši savjetnik za koordinaciju i izradu projekata

zeljka@petra.com.hr

099/534-9628

Ivana Blatančić
Viši savjetnik za koordinaciju i izradu projekata

Savjetnik za strateško planiranje i razvojne projekte

ivana@petra.com.hr

099/534-9629

Ivana Glazer Vojvodić
Savjetnik za strateško planiranje i razvojne projekte

Savjetnik za strateško planiranje i razvojne projekte

iglazer@petra.com.hr

099/534-9633

Lana Modrovčić
Savjetnik za strateško planiranje i razvojne projekte

Savjetnik za strateško planiranje i razvojne projekte

lana@petra.com.hr

099/801-4215

Selma Buljubašić
Savjetnik za pripremu i provedbu projekata

Savjetnik za pripremu i provedbu projekata

selma@petra.com.hr

099/534-9630

Vedrana Novaković

Stručni suradnik za poslove savjetovanja i edukaciju u poduzetništvu

vedrana@petra.com.hr

099/534-9631

Aleksandar Šoh

Viši savjetnik za koordinaciju i provedbu infrastrukturnih projekata

aleksandar@petra.com.hr

099/737-3780

Jelena Ćosić Lesičar

Stručnjak za digitalnu transformaciju i edukaciju

jelena@petra.com.hr

044/400-603

Članovi upravnog vijeća:

Danijela Combaj, predsjednica upravnog vijeća

Tomislav Mitar, član upravnog vijeća

Željko Hrnčević, član upravnog vijeća.