Uskoro završetak projekta Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinja

Početak provedbe projekta “Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinja” započeo je 02.04.2021. godine potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Operaciju “Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinja” koja se financira kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2. “Socijalno uključivanje” Specifičnog cilja 9.i.2 “Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja” Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” Ovaj Poziv je u biti dio Intervencijskog plana grada Petrinje.
Ukupna vrijednost Operacije iznosi 2.500.000,00 kuna (331.807,02 EUR) a intenzitet potpore je 100% – 85% iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna RH.
Kroz prošle dvije godine provedene su mnogobrojne edukacije i osposobljavanja za ciljanu skupinu – mlade osobe do 25 godina, nezaposlene osobe, zaposlenike PETRA-Petrinjske razvojne agencije.

Glavna aktivnost projekta namijenjena ciljanoj skupini je Akademija za razvoj vještina i osnaživanje mladih nezaposlenih osoba unutar koje je uređen i opremljen informatičkom opremom i uredskim potrepštinama kontejnerski sklop za potrebe edukacija i sastanaka.
Također, unutar ove aktivnosti organizirane su:

  • SELF MARKETING AKADEMIJA tj. radionica Vještina traženja posla koja je usmjerena na poticanje nezaposlenih osoba na aktivno traženje posla, koju je pohađalo ukupno 20 osoba
  • PODUZETNIČKA AKADEMIJA tj. višednevni ciklus radionica za ciljanu skupinu nezaposlenih osoba koji se odnosi na teorijska predavanja vezana uz pokretanje poduzeća i poslovanje i praktični rad izrade vlastitog poslovnog plana sa svrhom razvijanja poduzetničkih kompetencija. Poduzetničku akademiju je pohađalo ukupno 10 osoba.
  • OBRAZOVNI PROGRAMI ZA ZANIMANJA U IT SEKTORU – ove edukacije su programi osposobljavanja, koji su verificirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te se, po njihovu završetku upisuju u e-radnu knjižicu. Edukacije koje su provedene se odnose na web dizajn, programiranje mobilnih aplikacija i administriranje bazama podataka. Ove tri edukacije je pohađalo ukupno 30 osoba.
  •  DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO – Cilj edukacije je pokazati primjere dobre prakse nezaposlenim i mladim osobama kako pokrenuti poslovanje koje ima pozitivan učinak na zajednicu, a ujedno i stvaraju mogućnost za vlastito zapošljavanje i zapošljavanje drugih. Unutar ove edukacije smo organizirali studijsko putovanje, posjet zadruzi HUMANA NOVA, tj poduzeću koje posluje po principima društvenog poduzetništva. Na ovoj edukaciji je bilo ukupno 11 osoba.
  • MEET UP susret poslodavaca i nezaposlenih osoba – održano je javno događanje s ciljem povezivanja dionika na tržištu rada – nezaposlenih osoba i poslodavaca. Još jedno ovakvo događanje održat će se u lipnju 2023. godine.

Do kraja projekta očekuje se još realizacija aktivnosti Izrada Akcijskog plana mladih grada Petrinje koja uključuje radionicu participativnog upravljanja s članovi novoosnovane grupe za izradu istoga, izrada samog dokumenta te provedba jedne od aktivnosti definirane Akcijskim planom. Održat će se još jedno javno događanje MEET UP.

PETRA uspješno privodi projekt kraju te intenzivno radi na pripremi sljedećih projekata namijenjenih ciljanoj skupini mladih i nezaposlenih osoba s područja grada Petrinje.

Sadržaj teksta je isključiva odgovornost PETRA-Petrinjske razvojne agencije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.