SURADNIK ZA OPĆE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE – 1 izvršitelj na neodređeno

SURADNIK ZA OPĆE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE – 1 izvršitelj na neodređeno

SAVJETNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Javne ustanove PETRA – Petrinjske razvojne agencije

24.1.2023. - Stručnjak za digitalnu transformaciju i edukaciju - 1 izvršitelj na određeno vrijeme

26.9.2022. - Stručnjak za digitalnu transformaciju i edukaciju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

7.9.2022. - Stručnjak za digitalnu transformaciju i edukaciju - 1 izvršitelj na određeno vrijeme

12.8.2022. - Stručnjak za digitalnu transformaciju i edukaciju - 1 izvršitelj na određeno vrijeme

15.7.2022. - Viši savjetnik za koordinaciju i provedbu infrastrukturnih projekata - 1 izvršitelj

4.5.2022. - Savjetnik za pripremu i provedbu projekata - na neodređeno vrijeme